ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ - dz. 141/5 OBRĘB TYLICE.

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-11 09:40:11 przez Marek Arentowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

        
 
Mszanowo, dnia 11.01.2023 r.
RI.6840.9.2022
O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U
 
WÓJT GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYSZCZEGÓLNIONEJ NIERUCHOMOŚCI
 
Lp
Nr KW
Nr ewid.
działki
Pow. działki
Położenie
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza  do przetargu
Wadium
w zł
1.
EL1N/00021491/3
141/5
0,1219 ha
Obręb geodezyjny Tylice
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – symbol na rysunku planu „1MN” – Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/179/09
z dnia 21.07.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 127, poz. 1986).
 
36.700,00  zł
 
(obniżono o 30%)
 
3.670,00  zł
 
Nieruchomość objęta przetargiem jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
 
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU: 23 lutego 2023 r. o godz. 12 00 W URZĘDZIE GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE – sala obrad nr 33 (I piętro – wejście przez Gminne Centrum Kultury). Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 22 grudnia 2022 r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. na konto B.S. w Brodnicy o. Nowe Miasto Lubawskie nr: 95 9484 1121 2001 0121 6053 0005. Liczy się data zaksięgowania kwoty na koncie Gminy. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej - tj. 3.670,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – tj. 370,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do osiągniętej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w całości obciążają nabywcę.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Arentowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-11 09:39:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Arentowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-11 09:40:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Arentowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-11 09:40:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony