ˆ

Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Pacółtowo (dz. nr 56) oraz w obrębie geodezyjnym Gwiździny (dz. nr 144), gmina Nowe Miasto Lubawskie.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Pacółtowo (dz. nr 56) oraz w obrębie geodezyjnym Gwiździny (dz. nr 144),

gmina Nowe Miasto Lubawskie.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6,    poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), Uchwały Nr IX/48/07 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 czerwca 2007 r. oraz Uchwały Nr IX/46/07 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 czerwca 2007 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

1.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie geod. Pacółtowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie, dz. nr 56;

2.    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie geod. Gwiździny, gmina Nowe Miasto Lubawskie,

dz. nr 144;

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 marca 2009 r. do 24 kwietnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s Mszanowo, w godz. od 8 00 do 15 00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s Mszanowo w godz. od 10 00 do 12 00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2009 r.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zygmunt Grubalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zygmunt Grubalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-20 13:48:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Januszewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-20 13:48:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Januszewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-20 15:55:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5070 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz.721 ze zm.) oraz na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pózn. zm.) zawiadamiam, że dnia 13 listopada 2008r. została wydana decyzja nr AB.7351-NM-347/08 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na remoncie drogi gminnej nr 181001N na działce nr 82 w miejscowości Jamielnik gm. Nowe Miasto Lub.

Z w/w decyzją oraz dokumentacją techniczną można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1 w Wydziale Architektury i Budownictwa pokój nr 4.

           Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

                                                                                               Starosta Nowomiejski

                                                                                                 Stanisław Czajka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Oelberg
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Oelberg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-19 13:42:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Januszewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-19 13:43:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Januszewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-19 15:44:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4931 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji