ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
LI/355/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Nr aktu prawnego
LI/354/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2014-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budowli lub ich części wchodzących w skład infrastruktury „ostatniej mili” oraz zajętych pod nie gruntów
Nr aktu prawnego
L/353/2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2014-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
L/352/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2014-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko
Nr aktu prawnego
L/351/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2014-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Nr aktu prawnego
L/350/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2014-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Nr aktu prawnego
L/349/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2014-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Nr aktu prawnego
L/348/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2014-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Nowomiejskim zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno – Słup na odcinku o długości 4,05 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w Nowym Mieście Lubawskim do miejscowości Gwiździny
Nr aktu prawnego
L/347/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2014-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013)
Nr aktu prawnego
L/346/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji