Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Instrukcja korzystania z BIP

Szczegóły informacji

Instrukcja obsługi

Informacja ogłoszona dnia 2010-02-19 14:46:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

MENU POZIOME

Strona główna – Kliknięcie na tę zakładkę pozwala przenieść się na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z każdej podstrony biuletynu.
Instrukcja korzystania z BIP – tutaj znajduje się powyższa instrukcja.
O Biuletynie – Informacja o zawartości BIP wraz z podstawą prawną.
Powiaty i Gminy – znajduje się tu wykaz wszystkich gmin uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z tego miejsca istnieje możliwość przeniesienia się na strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej wszystkich gmin i starostw uczestniczących w projekcie.
Wybierz powiat – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP starostw uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wybierz gminę – z tego miejsca można wybrać strony podmiotowe BIP gmin uczestniczących w projekcie „Wrota Warmii i Mazur” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Portal Wrota Warmii i Mazur – umożliwia przejście na stronę internetową Urzędu Marszałkowskiego realizowaną w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur”.
Cyfrowy Urząd – umożliwia przejście na stronę, na której swoją sprawę załatwisz drogą elektroniczną.


MENU WYSZUKIWANIA

Wyszukiwanie dokumentów – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy wybrać wyszukiwanie zaawansowane i zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.


MENU NAJNOWSZE INFORMACJE

Zamówienia Publiczne – zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, archiwalnych oraz wyników postępowań. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po trybach, rodzajach zamówień, ogranicza również zakres wyszukiwania po latach i/lub numerze UZP/TED.
Informacje o naborze – zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w toku oraz wyników naboru. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po stanowisku, nazwie departamentu.
Aktualności – zestawienie najnowszych informacji wprowadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej.


MENU PRZEDMIOTOWE

Urząd – w tym miejscu zamieszczone są podstawowe dane adresowe, statystyczne, geograficzne gminy i urzędu gminy, regulamin organizacyjny urzędu, informację o Wójcie Gminy, informację o Skarbniku Gminy oraz Sekretarzu. Znajdziemy tu też informację o referatach oraz samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy, dane kontaktowe oraz zakres ich działania.
Organy Gminy – tu znajdą się podstawowe informacje o Wójcie Gminy, Radzie Gminy i jej kompetencjach, składzie i komisjach. Zamieszczane są tu również protokoły z sesji Rady Gminy.
Jednostki Organizacyjne – w tym miejscu zawarto informację o jednostkach organizacyjnych.
Zamówienia publiczne – zestawieniem aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych. Także zamówień w toku, archiwalnych oraz wyników postępowań.
Ogłoszenia o naborze – tutaj znajduje się informacja o stanowiskach na które rozpoczął się nabór oraz o wynikach konkursów. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do konkretnych ogłoszeń.
Procedury załatwiania spraw – tutaj dowiesz się jakie sprawy, w jaki sposób i gdzie załatwisz w Urzędzie. Znajduje się tu dokładny opis procedur towarzyszących ich realizacji z przyporządkowaniem do właściwych Referatów oraz dane kontaktowe osób zajmującymi się poszczególnymi sprawami. Aby ułatwić odnalezienie interesującego tematu można sprawę wyszukać w poszczególnym Referacie lub po nazwie sprawy.
Akty prawne – zawarto tu katalog uchwał przyjętych przez Radę Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do konkretnych aktów prawnych poprzez określenie grupy tematycznej, roku podjęcia uchwały, numeru sesji. W tym miejscu znajduje się również statut Gminy a także linki do Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz Dzienników Urzędowych Województwa Warmińsko-mazurskiego.
Majątek i finanse – w tym miejscu znajdują się informacje o budżecie gminy oraz jego zmianach, sprawozdawczość budżetowa, informacja o udzielonej pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym, informacja o sytuacji finansowej. Publikowane są tu również opinie RIO.
Podatki i opłaty – w tym miejscu znajduje się informacja o podatkach i opłatach w bierzacym roku.
Oświadczenia majątkowe – tu znajduje się zbiór oświadczeń majątkowych kierownictwa urzędu oraz jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych oraz radnych.
Gospodarka nieruchomościami – w tym miejscu znajduje się informacja na temat mienia i majątku gminy oraz wykaz mienia przeznaczonego do sprzedaży lub pod dzierżawę.
Ochrona Środowiska – w tym miejscu znjdziemy informację na temat obowiązków właściciela, zarządcy lub dzierżawcy nieruchomości w zakresie przedkładania informacji o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, procedury bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, druk Informacji dla Wójta o wyrobach zawierających azbest, druk Informacji o zakończeniu wykorzystywania wyrobów azbestowych, Wzór informacji o azbeście i środowisku, Wykaz podmiotów uprawnionych do demontażu, odbioru i transportu azbestu, Informację na temat utrzymania czystości i porządku, Decyzje środowiskowe, Ocenę jakości wody.
Organizacje pozarządowe – w tym miejscu znajduje się informacja na temat programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, informacja o konkursach na realizację zadań publicznych oraz ich roztrzygnięciu, wzory formularzy.
Kontrole – tu znajduje się informacja o przeprowadzonych kontrolach wraz z protokołami.
Strategie, raporty, opracowania – zakładka zawiera opis wszelkich strategii i programów wieloletnich, mających na celu pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego.
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy – tutaj zawarte są rejestry, ewidencje, a także archiwa tworzone i przechowywane przez Urząd Gminy.
Informacje nieudostępnione – w tym miejscu można pobrać wniosek o udostępnienie informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy ale nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.
Inne ogłoszenia – znajdują się tu różnego rodzaju ogłoszenia dotyczące spraw związanych z działalnością Urzędu.
 

MENU TECHNICZNE

Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać dokumenty opublikowane w BIP-ie. Aby szczegółowo określić wynik wyszukiwania należy zaznaczyć kwadracik przy pomocniczym zakresie wyszukiwarki:
szukaj w Informacjach;
szukaj w Instrukcjach Załatwiania Spraw;
szukaj w Zamówieniach Publicznych;
szukaj w Aktach Prawnych;
szukaj z Ogłoszeniach o Naborze.
oraz wypełnić znane pola.
Statystyka – statystyka odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu Informacji Publicznej.
Rejestr zmian – każda zmiana treści na stronie zostanie odnotowana w Rejestrze zmian. Tu można sprawdzić każdą zmianę dokonaną w treści w każdej informacji.
Redakcja Biuletynu – tutaj znajdują się dane redakcji nadzorującej funkcjonowanie BIP-u oraz lista wszystkich redaktorów.
Instrukcja obsługi – tutaj znajduje się powyższa instrukcja.
Pliki do pobrania – stąd pobierzesz różne pliki.
Mapa serwisu – tutaj znajduje się mapa strony Biuletynu Informacji Publicznej. Wyszczególnione są tu wszystkie zakładki i podzakładki znajdujące się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Januszewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Januszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-19 10:24:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-19 14:46:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-02-19 16:46:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3141 raz(y)