ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:01:58 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Andrzej Januszewicz

Zmiany z dnia: 2022-01-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:53:08 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik SUW Mszanowo - pliki do pobrania - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykonanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody Aleksandra Grajewska
13:52:20 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik SUW Gwiździny - pliki do pobrania - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykonanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody Aleksandra Grajewska
13:47:01 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wykonanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody Aleksandra Grajewska
08:04:29 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wykonanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody Aleksandra Grajewska
08:04:29 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykonanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody Aleksandra Grajewska

Zmiany z dnia: 2022-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:55:44 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wykonanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody Aleksandra Grajewska
12:55:44 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o unieważnieniu postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykonanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody Aleksandra Grajewska

Zmiany z dnia: 2022-01-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:11:24 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Projekt umowy - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie Aleksandra Grajewska
13:55:51 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie Aleksandra Grajewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony