ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:17:31 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy o nowy budynek chowu trzody chlewnej o obsadzie 240 szt. wraz z infrastrukturą, na działce nr 207 obręb geodezyjny Gwiździny, gm. Nowe Miasto Lubawskie.
(widoczna od 2022-09-29 00:00:00 do 2022-10-30 00:00:00)
Alina Ławicka
08:38:50 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego i reklamy świetlnej na części działki nr ewid. 18/30 w miejscowości Bratian, obręb geodezyjny Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie.
(widoczna od 2022-09-29 00:00:00 do 2022-10-13 00:00:00)
Agnieszka Dreszler

Zmiany z dnia: 2022-09-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:15:23 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Bagno1” o mocy do 65 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 48/2 oraz 56/17 obręb Bagno, gm. Nowe Miasto Lubawskie.
(widoczna od 2022-09-28 00:00:00 do 2022-10-28 00:00:00)
Alina Ławicka

Zmiany z dnia: 2022-09-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:48:33 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik Etap I na działkach nr ewid. 82, 90/18, 90/19, 90/20, 90/21, 90/22, 90/23, 90/24, 120/19, 141/1, 212, 244, 245 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny Jamielnik, oraz na działce nr ewid. 136/16 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny Bagno, gmina Nowe Miasto Lubawskie
(widoczna od 2022-09-27 00:00:00 do 2022-10-11 00:00:00)
Agnieszka Dreszler

Zmiany z dnia: 2022-09-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:07:39 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik na działkach nr ewid. 200, 209/44, 209/73, 209/90, 209/92, 209/93, 209/94 w miejscowości Jamielnik, gmina Nowe Miasto Lubawskie.
(widoczna od 2022-09-26 00:00:00 do 2022-10-10 00:00:00)
Agnieszka Dreszler

Zmiany z dnia: 2022-09-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:18:19 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wyniku przetargu - dz. 216/144 obręb Jamielnik
(widoczna od 2022-09-23 00:00:00 do 2022-10-03 16:00:00)
Marek Arentowicz
08:15:19 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wyniku przetargu - dz. 216/143 obręb Jamielnik
(widoczna od 2022-09-23 00:00:00 do 2022-10-03 16:00:00)
Marek Arentowicz
08:10:52 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wyniku przetargu - dz. 216/142 obręb Jamielnik
(widoczna od 2022-09-23 00:00:00 do 2022-10-03 16:00:00)
Marek Arentowicz

Zmiany z dnia: 2022-09-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:31:39 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parku wraz z ciągiem pieszym, na działce nr ewid. 272/2 w miejscowości Bratian, obręb geodezyjny Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie.
(widoczna od 2022-09-21 00:00:00 do 2022-10-05 00:00:00)
Łukasz Hincman
09:48:45 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik na działkach nr ewid. 82, 90/18, 90/19, 90/20, 90/21, 90/22, 90/23, 90/24, 120/19 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny Jamielnik, oraz na działce nr ewid. 136/16 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny Bagno, gmina Nowe Miasto Lubawskie.
(widoczna od 2022-09-21 00:00:00 do 2022-10-05 00:00:00)
Łukasz Hincman

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony