ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:11:43 Zmiana statusu elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 70-2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w ramach przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.01.2023 r., znak: RI.6220.14.2020 - status archiwalny
(widoczna od 2023-08-04 00:00:00 do 2023-08-19 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:11:23 Zmiana statusu elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 70-2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w ramach przedsięwzięcia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.01.2023 r., znak: RI.6220.14.2020 - status archiwalny
(widoczna od 2023-08-04 00:00:00 do 2023-08-19 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:08:13 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian (działka 570/6)
(widoczna od 2023-05-25 00:00:00 do 2023-07-06 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:05:49 Edycja elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/P/2023, w sprawie zmiany w części decyzji nr 7/P/2023 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie, znak: RI.6733.7.2023, z dnia 10 maja 2023 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działki nr ewid. 192/2 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny Jamielnik, gmina Nowe Miasto Lubawskie.
(widoczna od 2023-09-04 00:00:00 do 2023-09-19 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:03:59 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Skarlin (działki 185, 187 oraz część działek 186, 322/4 i 432/2)
(widoczna od 2023-04-20 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:03:59 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi na działkach nr ewid. 307/9, 308/2, 352, 336/2, 307/4, 307/2, 307/6, 307/7, 307/8, 307/13, 307/12, 307/11 oraz 307/10 obręb geodezyjny 0011 Radomno. gm. Nowe Miasto Lubawskie
(widoczna od 2023-04-05 00:00:00 do 2023-04-19 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:03:59 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zasileniu w wodę surową SUW w Gwiździnach dla zadania „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gwiździny ETAP I” na działce 406/3 oraz części działek nr ewid. 102/2, 174, 406/30, 406/3 w miejscowości Gwiździny, obręb geodezyjny Gwiździny, gmina Nowe Miasto Lubawskie
(widoczna od 2023-04-05 00:00:00 do 2023-04-19 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:03:59 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia terenu na części działek nr ewid. 420, 408/17, 408/15, 408/14 w miejscowości Gwiździny, obręb geodezyjny Gwiździny, gmina Nowe Miasto Lubawskie
(widoczna od 2023-03-28 00:00:00 do 2023-04-11 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:03:59 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
(widoczna od 2023-03-17 00:00:00 do 2023-03-31 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:03:59 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej eNN wraz z rozdzielnicą stacyjną i szafkami pomiarowymi na działkach nr ewid. 147/8, 147/9, 147/10, 147/11, 147/2, 930, 152/4, obręb geodezyjny 0002 Bratian, gm. Nowe Miasto Lubawskie
(widoczna od 2023-03-16 00:00:00 do 2023-03-30 00:00:00)
Julia Rochewicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony