ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:23:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Harmonogram dowozu wody beczkowozami - Nazwa elementu do którego przynależy: Komunikat o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi Anna Krukowicz
14:21:37 Upublicznienie elementu informacja Komunikat o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi
(widoczna od 2023-09-21 00:00:00 do 2023-10-06 00:00:00)
Anna Krukowicz
10:10:48 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o złożonych ofertach - Nazwa elementu do którego przynależy: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie – edycja 2023 Michał Maron
10:09:38 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie – edycja 2023 Michał Maron

Zmiany z dnia: 2023-09-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:08:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającą w części decyzję znak: RI.6220.16.2022 z dnia 20.09.2022 r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno- Gryźliny
(widoczna od 2023-09-01 00:00:00 do 2023-09-18 00:00:00)
Anna Krukowicz
09:32:18 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie w dniach 02.10.2023 r. - 24.10.2023 r.
(widoczna od 2023-09-20 00:00:00 do 2023-10-25 00:00:00)
Julia Rochewicz
09:31:34 Zmiana statusu elementu informacja WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE W OBRĘBIE GEODEZYJNYM BRATIAN (działka 570/6) - status archiwalny
(widoczna od 2023-06-01 00:00:00 do 2023-07-06 00:00:00)
Julia Rochewicz
09:31:34 Zmiana statusu elementu informacja OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian - status archiwalny
(widoczna od 2022-07-15 00:00:00 do 2022-08-12 00:00:00)
Julia Rochewicz
09:31:28 Zmiana statusu elementu informacja WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE W OBRĘBIE GEODEZYJNYM BRATIAN (działka 570/6) - status archiwalny
(widoczna od 2023-06-01 00:00:00 do 2023-07-06 00:00:00)
Julia Rochewicz
09:31:28 Zmiana statusu elementu informacja OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian - status archiwalny
(widoczna od 2022-07-15 00:00:00 do 2022-08-12 00:00:00)
Julia Rochewicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony