ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dróg gminnych Lekarty-Gryźliny oraz Tylice-Gwiździny
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 392 KiB)
 • zal_nr_1a - formularz_oferty (Lekarty -Gryźliny) (DOCX, 39.3 KiB)
 • zal_nr_1b - formularz_oferty (Tylice - Gwiździny)) (DOCX, 38.9 KiB)
 • zal_nr_2 - Oświadczenie wykonawcy składane na podst. art. 125 ust. 1 ustawy pzp (DOCX, 22.1 KiB)
 • zal_nr_3 - Oswiadczenie_dot_ grupy_kapitalowej (DOCX, 20.1 KiB)
 • zal_nr_5 - potencjał kadrowy - wykaz osób (DOCX, 23.9 KiB)
 • zal_nr_6 -mapa Tylice-Gwiździny (JPG, 458.4 KiB)
 • zal_nr_7 - mapa Lekarty-Gryźliny (JPG, 407.3 KiB)
 • zal_nr_4 projekt umowy (PDF, 333.6 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie (II postępowanie)
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogloszenie o zamówieniu (PDF, 139.3 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 396.5 KiB)
 • zal nr 1 - formularz_ofertowy (DOCX, 36.3 KiB)
 • zal nr 2 - oswiadczenie_wykonawcy_składane_na_podst_art._125_ust._1_ustawy_pzp (DOCX, 22.1 KiB)
 • zal nr 3 - oswiadczenie_dot_ grupy_kapitalowej (DOCX, 20 KiB)
 • zal nr 4 - projekt_umowy (PDF, 376 KiB)
 • Zal nr 5 - wykaz_robot_budowlanych (DOCX, 19.3 KiB)
 • Zal nr 6 - wykaz_osób_skierowanych_do_realizacji _zamowienia (DOCX, 20.1 KiB)
 • zal nr 7 Projekt_Budowlany_STWIOR_przedmiary (7Z, 106.1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.8 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 308.3 KiB)
 • Wyjasnienie oraz zmiana tresci SWZ z dnia 30.11.2022 (PDF, 292.9 KiB)
 • załącznik do zapytania nr 37 z dnia 30.11.2022 (PDF, 163.4 KiB)
 • zal nr 4 - projekt_umowy po zmianach z dnia 30.11.2022 (PDF, 374.9 KiB)