ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej nr 181060N (ulica Królowej Jadwigi w Jamielniku) II postępowanie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 382.1 KiB)
 • zal_nr_1_-_formularz_ofertowy (DOCX, 38.9 KiB)
 • zal_nr_2_-_oswiadczenie_wykonawcy_składane_na_podst_art._125_ust._1_ustawy_pzp (DOCX, 22.6 KiB)
 • zal_nr_3_-_oswiadczenie_dot_ grupy_kapitalowej (DOCX, 20.7 KiB)
 • zał. nr 4 projekt umowy (PDF, 258.7 KiB)
 • zal_nr_5_-_wykaz_robot_budowlanych (DOCX, 19.4 KiB)
 • zal_nr_6_-_wykaz_osób_skierowanych_do_realizacji _zamowienia (DOCX, 19.3 KiB)
 • zal._nr_7_dokumentacja_projektowa (ZIP, 53.3 MiB)
 • zal_nr_8_ przedmiar (PDF, 113.8 KiB)
 • ogloszenie o zamowieniu (PDF, 134.6 KiB)
 • wyjasnienia SWZ 28-08-2023 (PDF, 517.5 KiB)
 • kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyc na realizacje zadania (PDF, 97.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 185.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 218.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-07-13
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie do Szkół, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie oraz Przedszkola Miejskiego nr 2 Integracyjnego w Iławie w roku szkolnym 2023/2024
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 361.3 KiB)
 • zal_nr_1 - formularz_oferty (DOCX, 45.7 KiB)
 • zal_nr_2_-_oswiadczenie_wykonawcy_składane_na_podst_art._125_ust._1_ustawy_pzp (DOCX, 23 KiB)
 • zal_nr_3_-_oswiadczenie_dot_ grupy_kapitalowej (DOCX, 20.6 KiB)
 • zal_5-plan sieci szkół (JPG, 792.1 KiB)
 • zal_nr_6_-_ trasy ( dot. cz.I) (ZIP, 33.4 KiB)
 • zal_7-prognozowana ilość uczniów (dot. cz. I) (XLSX, 13.2 KiB)
 • zal_nr_4- projekt umowy (PDF, 303.4 KiB)
 • ogloszenie o zamowieniu (PDF, 160.2 KiB)
 • kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyc na realizacje zadania (PDF, 121.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 203.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 263.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków dla uczniów szkół z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie na rok szkolny 2023/2024
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 391.8 KiB)
 • zal_nr_1_-_formularz_ofertowy (DOCX, 38.3 KiB)
 • zal_nr_2_-_oswiadczenie_wykonawcy_składane_na_podst_art._125_ust._1_ustawy_pzp (DOCX, 23.4 KiB)
 • zal_nr_3_-_oswiadczenie_dot_ grupy_kapitalowej. (DOCX, 20.7 KiB)
 • zał nr 4 projekt umowy (PDF, 404.7 KiB)
 • zal_nr_5_-_wykaz_uslug (DOCX, 19 KiB)
 • zal_nr_6_-potencjal_techniczny (DOCX, 19.6 KiB)
 • ogloszenie o zamowieniu (PDF, 143.6 KiB)
 • kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyc na realizacje zadania (PDF, 97.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 171.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 192.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-07-04
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Iława - etap III końcowy (granica gminy)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 387.4 KiB)
 • zal_nr_1_-_formularz_ofertowy (DOCX, 37.5 KiB)
 • zal_nr_2_-_oswiadczenie_wykonawcy_składane_na_podst_art._125_ust._1_ustawy_pzp (DOCX, 22.4 KiB)
 • zal_nr_3_-_oswiadczenie_dot_ grupy_kapitalowej (DOCX, 20 KiB)
 • zal_nr_4_-_projekt umowy (PDF, 331.7 KiB)
 • zal_nr_5_-_wykaz_robot_budowlanych (DOCX, 19.3 KiB)
 • zal_nr_6_-_wykaz_osób_skierowanych_do_realizacji _zamowienia (DOCX, 19.1 KiB)
 • zal_nr_7_dokumentacja projektowa (ZIP, 20.5 MiB)
 • zal_ nr_8_-_przedmiar (droga gminna) (PDF, 106.3 KiB)
 • zal_nr 9_-_ przedmiar (droga powiatowa) (PDF, 340.4 KiB)
 • ogloszenie o zamowieniu (PDF, 139.1 KiB)
 • Zmiana treści SWZ z dnia 18.07.2023 (PDF, 199.1 KiB)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 35.6 KiB)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia 2 (PDF, 49.3 KiB)
 • Wyjasnienie oraz zmiana treści SWZ z dnia 19.07.2023 (PDF, 225.5 KiB)
 • zał nr 1 do wyjasnień z 19.07.2023 (porozumienie) (PDF, 210.7 KiB)
 • zal_ nr_8_-_przedmiar (droga gminna) AKTUALNY (PDF, 857.7 KiB)
 • zal_nr 9_-_ przedmiar (droga powiatowa) AKTUALNY (PDF, 107.6 KiB)
 • kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyc na realizacje zadania (PDF, 97.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 189.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 360.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik na działkach nr 82, 90/23, 120/19, obręb Jamielnik (II postępowanie)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 374.4 KiB)
 • zal_nr_1_-_formularz_ofertowy (DOCX, 34.9 KiB)
 • zal_nr_2_-_oswiadczenie_wykonawcy_składane_na_podst_art._125_ust._1_ustawy_pzp (DOCX, 22.6 KiB)
 • zal_nr_3_-_oswiadczenie_dot_ grupy_kapitalowej (DOCX, 20.2 KiB)
 • zal_nr_4_-_projekt umowy (PDF, 391.1 KiB)
 • zal_nr_5_-_wykaz_robot_budowlanych (DOCX, 19.1 KiB)
 • zal_nr_6_-_wykaz_osób_skierowanych_do_realizacji _zamowienia (DOCX, 19.4 KiB)
 • zal. nr 7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 57.3 MiB)
 • zal._nr_8_przedmiar (PDF, 217.4 KiB)
 • zal_nr 9-przedmiar dodatkowy (PDF, 124.9 KiB)
 • ogloszenie o zamowieniu (PDF, 129.5 KiB)
 • kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyc na realizacje zadania (PDF, 97.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 178.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 216.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 394.2 KiB)
 • zal_nr_1_-_formularz_ofertowy (DOCX, 35.2 KiB)
 • zal_nr_2_-_oswiadczenie_wykonawcy_składane_na_podst_art._125_ust._1_ustawy_pzp (DOCX, 22.4 KiB)
 • zal_nr_3_-_oswiadczenie_dot_ grupy_kapitalowej (DOCX, 20.2 KiB)
 • zal_nr_4_- projekt umowy (PDF, 406.3 KiB)
 • zal_nr_5_-_wykaz_robot_budowlanych (DOCX, 19 KiB)
 • zal_nr_6_-_wykaz_osób_skierowanych_do_realizacji _zamowienia. (DOCX, 19.2 KiB)
 • zal_nr_7_ -_dokumentacja projektowa (ZIP, 49.1 MiB)
 • zal_nr_8_-_przedmiar (PDF, 293.1 KiB)
 • ogloszenie o zamowieniu (PDF, 137.3 KiB)
 • kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyc na realizacje zadania (PDF, 95.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 176.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 212.3 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 406.6 KiB)
 • zal_nr_1_-_formularz_ofertowy (DOCX, 36.4 KiB)
 • zal_nr_2_-_oswiadczenie_wykonawcy_składane_na_podst_art._125_ust._1_ustawy_pzp (DOCX, 22.9 KiB)
 • zal_nr_3_-_oswiadczenie_dot_ grupy_kapitalowej (DOCX, 20.8 KiB)
 • zal_nr_4 projekt umowy (PDF, 350.6 KiB)
 • zal_nr_5_-_wykaz_robot_budowlanych (DOCX, 19.8 KiB)
 • zal_nr_6_-_wykaz_osób_skierowanych_do_realizacji _zamowienia (DOCX, 19.6 KiB)
 • zał. nr 7 dokumentacja projektowa – część I (Lekarty centrum) (ZIP, 40.2 MiB)
 • zał.nr 8 dokumentacja projektowa - cz. II (ul. Królowej Jadwigi) (ZIP, 53.5 MiB)
 • zal_nr_9 przedmiar branża drogowa cz. I (Lekarty centrum) (PDF, 127.5 KiB)
 • zal_nr_10 - przedmiar robot branża elektryczna ( cz. I Lekarty centrum) (PDF, 100.9 KiB)
 • zal_nr_11 przedmiar branża drogowa ( cz.II ul. Królowej Jadwigi) (PDF, 107.8 KiB)
 • zał_nr_12 przedmiar branża elektryczna cz. II (ul. Królowej Jadwigi) (PDF, 103.2 KiB)
 • ogloszenie o zamowieniu (PDF, 159.2 KiB)
 • Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ z 04.07.2023 (PDF, 55.9 KiB)
 • Wyjasnienie tresci SWZ z dnia 13.07.2023 (PDF, 457.6 KiB)
 • zal._nr_1_do wyjaśnien z 13.07.2023 - SST geosiatka (PDF, 107.7 KiB)
 • zal._nr_2_ do wyjasnien z 13.07.2023- SST warstwa odsaczajaca (PDF, 162.1 KiB)
 • Wyjasnienie oraz zmiana tresci SWZ z dnia 14.07.2023 (PDF, 452.3 KiB)
 • kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyc na realizacje zadania (PDF, 99.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 211.8 KiB)
 • zawiadomienie o uniewaznieniu CZESCI II postepowania -ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku (PDF, 179.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I (PDF, 221.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 386 KiB)
 • zal_nr_1_-_formularz_ofertowy (DOCX, 37.7 KiB)
 • zal_nr_2_-_oswiadczenie_wykonawcy_składane_na_podst_art._125_ust._1_ustawy_pzp (DOCX, 22.5 KiB)
 • zal_nr_3_-_oswiadczenie_dot_ grupy_kapitalowej (DOCX, 20.7 KiB)
 • zal_nr_4 - Projekt umowy (PDF, 281.5 KiB)
 • zal_nr_5_-_wykaz_robot_budowlanych (DOCX, 19.3 KiB)
 • zal_nr_6_-_wykaz_osób_skierowanych_do_realizacji _zamowienia (DOCX, 19.2 KiB)
 • zal. nr 7 dokumentacja projektowa - droga gminna (ZIP, 19.8 MiB)
 • zal.nr 8 dokumentacja projektowa - droga powiatowa (ZIP, 8.5 MiB)
 • zal. nr 9 -Przedmiar - droga gminna (PDF, 59.5 KiB)
 • zal. nr 10 - Przedmiar - droga powiatowa (PDF, 61.9 KiB)
 • ogloszenie o zamowieniu (PDF, 133.4 KiB)
 • kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyc na realizacje zadania (PDF, 100.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 189.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 225.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik na działkach nr 82, 90/23, 120/19, obręb Jamielnik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 372.4 KiB)
 • zal_nr_1_-_formularz_ofertowy (DOCX, 34.9 KiB)
 • zal_nr_2_-_oswiadczenie_wykonawcy_składane_na_podst_art._125_ust._1_ustawy_pzp (DOCX, 22.4 KiB)
 • zal_nr_3_-_oswiadczenie_dot_ grupy_kapitalowej (DOCX, 20.1 KiB)
 • zal. nr 4 projekt umowy (PDF, 358.9 KiB)
 • zal_nr_5_-_wykaz_robot_budowlanych (DOCX, 19.1 KiB)
 • zal_nr_6_-_wykaz_osób_skierowanych_do_realizacji _zamowienia (DOCX, 19.3 KiB)
 • zal. nr 7 - dokumentacja projektowa (7Z, 43 MiB)
 • zał. nr 8 przedmiar (PDF, 217.4 KiB)
 • ogloszenie o zamowieniu (PDF, 128.3 KiB)
 • Wyjasnienie oraz zmiana tresci SWZ z dnia 19.05.2023 (PDF, 198.4 KiB)
 • zał. nr 8a przedmiar (PDF, 124.9 KiB)
 • kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyc na realizacje zadania (PDF, 100.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 179.1 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 204.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 401.9 KiB)
 • zal_nr_1_-_formularz_ofertowy (DOCX, 37.1 KiB)
 • zal_nr_2_-_oswiadczenie_wykonawcy_składane_na_podst_art._125_ust._1_ustawy_pzp (DOCX, 22.4 KiB)
 • zal_nr_3_-_oswiadczenie_dot_ grupy_kapitalowej (DOCX, 19.9 KiB)
 • zal_nr_4_-_projekt umowy (PDF, 332.7 KiB)
 • zal_nr_5_-_wykaz_robot_budowlanych (DOCX, 19.3 KiB)
 • zal_nr_6_-_wykaz_osób_skierowanych_do_realizacji _zamowienia (DOCX, 19.5 KiB)
 • zal. nr 7a - branza drogowa wraz z kladka (7Z, 126.7 MiB)
 • zal. nr 7b - branza drogowa ul. Rekreacyjna (7Z, 71 MiB)
 • zal. nr 7c - branza elektryczna oswietlenie (7Z, 14.1 MiB)
 • zal. nr 7d -branza energetyczna (7Z, 11.8 MiB)
 • zal. nr 8a - Przedmiar branza drogowa (PDF, 138.4 KiB)
 • zal. nr 8b - Przedmiar ul. Rekreacyjna odcinek ścieżki (PDF, 83 KiB)
 • zal. nr 8c przedmiar kładka (PDF, 80.9 KiB)
 • zal. nr 8d -przedmiar branza oświetleniowa (PDF, 97.6 KiB)
 • zal. nr 8e - przedmiar branża energetyczna (PDF, 62.1 KiB)
 • ogloszenie o zamowieniu (PDF, 142.4 KiB)
 • ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 34 KiB)
 • Wyjasnienie oraz zmiana tresci SWZ z dnia 19.04.2023 (PDF, 254 KiB)
 • zał. nr 1 do wyjaśnień z 19.04.2023 geosiatka (PDF, 1.4 MiB)
 • zal. nr 2 do wyjaśnień z 19.04.2023 - wpust uliczny (PDF, 223.3 KiB)
 • zał. nr 3 do wyjaśnień z 19.04.2023 znaki aktywne (PDF, 985.8 KiB)
 • zal. nr 8a -AKTUALNY Przedmiar branza drogowa (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 21.04.2023 (PDF, 177 KiB)
 • Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zamówienia (PDF, 26.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 184.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 215.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji