ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego ofiary totalitaryzmów w Nawrze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.5 KiB)
 • SWZ (DOC, 333 KiB)
 • Oświadczenia Wykonawcy (DOCX, 21.8 KiB)
 • Formularz oferty wraz z załącznikami (DOCX, 28.8 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (PDF, 23 MiB)
 • STRiOR (PDF, 327.8 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 306.3 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 920.2 KiB)
 • Tablica do rekonstrukcji (JPG, 80.5 KiB)
 • Lsta ofiar (PDF, 668.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 409.7 KiB)
 • Wydłużenie terminu składania ofert (PDF, 104.6 KiB)
 • Pytania od Wykonawcy (PDF, 104.1 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 95.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-06-11
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: "Budowa hali targowej w Bratianie - Mój Rynek"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.3 KiB)
 • Pliki do pobrania (ZIP, 5.2 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 491.4 KiB)
 • SWZ (DOC, 333 KiB)
 • Oświadczenia Wykonawcy (DOCX, 21.9 KiB)
 • Formularz oferty wraz z załącznikami (DOCX, 28.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 94.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.1 KiB)
 • SWZ (DOC, 395.5 KiB)
 • Oświadczenia wykonawców (DOCX, 21.8 KiB)
 • Formularz oferty wraz z załącznikami (DOCX, 27.7 KiB)
 • Dokumentacja branży elektrycznej (ZIP, 1.2 MiB)
 • Dokumentacja branży ogólnobudowlanej (ZIP, 7.1 MiB)
 • Dokumentacja branży sanitarnej (ZIP, 3.9 MiB)
 • Projekt umowy (PDF, 435.7 KiB)
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (DOCX, 13.1 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (DOCX, 34 KiB)
 • Unieważnienie postepowania (PDF, 123.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-04-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ulic Podleśnej, Skrajnej i Na Stoku w Pacółtowie”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 387.2 KiB)
 • SIWZ + załączniki (DOCX, 115.9 KiB)
 • ul. Podleśna etap końcowy (ZIP, 14.1 MiB)
 • ul. Podleśna (wąwóz) część główna (ZIP, 36.7 MiB)
 • ul. Skrajna etap końcowy (ZIP, 16.2 MiB)
 • Branża drogowa - część główna (ZIP, 52.2 MiB)
 • Branza eletryczna - część główna (ZIP, 13.2 MiB)
 • Branża telekomunikacyjna - część główna (ZIP, 8.3 MiB)
 • wzór umowy (PDF, 358.6 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ (DOCX, 15.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik do wyjaśnień z dn. 30.04.2020 (ZIP, 673 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi II (DOCX, 14.5 KiB)
 • Otwarcie ofert (DOCX, 13.2 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 52.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 110.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2017-09-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.:” Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I” - II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 104.5 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 80.4 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DOCX, 80.2 KiB)