ˆ

Zamówienia do 130 tys. złotych oraz archiwum zamówień do 30 tys. euro

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp61
Data ogłoszenia
2018-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa otwartej strefy aktywności”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe OSA +Załącznik Nr 1 formularz oferty (DOC, 94 KiB)
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy (DOC, 532.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 2.8 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOC, 26.5 KiB)
Lp62
Data ogłoszenia
2018-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu w ramach projektu - Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych w pięciu szkołach podstawowych gminy Nowe Miasto Lubawskie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe dostawa sprzętu + Załączniki (PDF, 150.8 KiB)
 • Załączniki od nr 1 do nr 2 - wersja edytowalna (DOC, 96.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - projekt umowy (PDF, 103.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do umowy - wzór naklejki (DOCX, 92.9 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOC, 216 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 64.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 75.5 KiB)
Lp63
Data ogłoszenia
2018-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych w pięciu szkołach podstawowych gminy Nowe Miasto Lubawskie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Ogłoszenie - baza konkurencyjności (PDF, 83.2 KiB)
 • Zapytanie ofertowe dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu + Załączniki (PDF, 136.8 KiB)
 • Załączniki Nr 1 i Nr 2 - wersja edytowalna (DOC, 102.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - projekt umowy (PDF, 87.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Zadanie nr I - ZS Jamielnik - pomoce dydaktyczne (DOC, 200 KiB)
 • załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego - Zadanie nr II - ZS Bratian - pomoce dydaktyczne (DOC, 184.5 KiB)
 • załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego - Zadanie nr III - pozostałe wyposażenie (DOC, 147.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego - Zadanie nr IV - dostawa sprzętu multimedialnego (DOC, 126 KiB)
 • Załącznik Nr 8 dozapytania ofertowego - Zadanie nr V - dostawa sprzętu komputerowego (DOC, 188.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (DOCX, 45 KiB)
 • załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego - Zadanie nr III - pozostałe wyposażenie - poprawiony (DOC, 148 KiB)
 • Ogłoszenie - baza konkurencyjności - odpowiedź na pytanie (DOC, 115.5 KiB)
 • Ogłoszenie - baza konkurencyjności - odpowiedź na pytanie II (DOC, 117.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytania II (DOCX, 45.1 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 67.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie Nr I, II i III (DOC, 81.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - Zadanie Nr V (DOC, 54 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie IV (DOC, 75.5 KiB)
 • Ogłoszenie - baza konkurencyjności - Wyniki (DOC, 126 KiB)
Lp64
Data ogłoszenia
2018-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie – edycja 2018”.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe azbest + Załącznik Nr 1 formularz ofertowy (PDF, 141.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 formularz ofertowy - wersja edytowalna (DOC, 191 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie 2018 (DOC, 7.3 MiB)
 • Załącznik nr 3 - projekt umowy (DOC, 196.5 KiB)
 • załącznik Nr 1 do umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 2018 (DOCX, 142.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - punkty odbioru azbestu (DOC, 157 KiB)
 • Załącznik nr 5 - protokół (PDF, 170.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - azbest (DOC, 153 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 149 KiB)
Lp65
Data ogłoszenia
2018-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wymiana pokrycia dachu budynku Społecznej Szkoły Podstawowej w Tylicach” - II
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe wymiana dachu II +Załącznik Nr 1 formularz oferty (PDF, 97.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 formularz oferty - wersja edytowalna (DOC, 77 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - projekt umowy (PDF, 246.2 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - przedmiar robót (PDF, 195.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOC, 26.5 KiB)
Lp66
Data ogłoszenia
2018-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych”- II.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe ochrona danych +Załącznik Nr 1 oferta (PDF, 89.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 oferta - wersja edytowalna (DOC, 73.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - projekt umowy (PDF, 97.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - ochrona danych (DOC, 31 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 48 KiB)
Lp67
Data ogłoszenia
2018-04-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Wymiana pokrycia dachu budynku Społecznej Szkoły Podstawowej w Tylicach”.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe wymiana dachu +Załącznik Nr 1 formularz oferty (PDF, 96.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 formularz oferty - wersja edytowalna (DOC, 77 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - projekt umowy (PDF, 246.2 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - przedmiar robót (PDF, 195.2 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOC, 27 KiB)
Lp68
Data ogłoszenia
2018-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe ochrona danych +Załącznik Nr 1 oferta (PDF, 90.3 KiB)
 • Załącznik Nr 1 oferta - wersja edytowalna (DOC, 74.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - projekt umowy (PDF, 96.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOC, 26.5 KiB)
Lp69
Data ogłoszenia
2018-04-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy”- II
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe audyt II +Załącznik Nr 1 oferta (PDF, 72.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - formularz oferty - wersja edytowalna (DOC, 68.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - wzór umowy (PDF, 88.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - plan audytu na rok 2018 (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - audyt II (DOC, 34.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 48 KiB)
Lp70
Data ogłoszenia
2018-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe audyt +Załącznik Nr 1 oferta (PDF, 72.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - wzór umowy (PDF, 88.6 KiB)
 • Załącznik Nr 1 oferta - wersja edytowalna (DOC, 68.5 KiB)
 • Wyjaśnienia (DOC, 23.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - plan audytu na rok 2018 (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia audyt (DOC, 31.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOC, 27 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji