ˆ

Zamówienia do 130 tys. złotych oraz archiwum zamówień do 30 tys. euro

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2023-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa doradcza na rzecz zapewniania dostępności w zakresie obszarów wymagających poprawy dostępności.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 401 KiB)
 • zal. nr 1 formularz ofertowy (DOCX, 109.9 KiB)
 • zal. nr 2 projekt umowy (PDF, 254.7 KiB)
 • zal. nr 3 zaswiadczenie o braku powiazan z zamawiajacym (DOCX, 60.1 KiB)
 • zal. nr 4 oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (DOCX, 60.2 KiB)
 • zal_nr 5 wykaz uslug (DOCX, 60.2 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 57.7 KiB)
 • zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego (PDF, 34.6 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2023-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie autoprezentacji Urzędu Gminy w Mszanowie w języku migowym
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 406.2 KiB)
 • zal. nr 1 formularz ofertowy (DOCX, 110.3 KiB)
 • zal. nr 2 projekt umowy (PDF, 236.7 KiB)
 • zal. nr 3 zaswiadczenie o braku powiazan z zamawiajacym (DOCX, 60 KiB)
 • zal. nr 4 oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (DOCX, 60.2 KiB)
 • zal_nr 5 wykaz uslug (DOCX, 60 KiB)
 • Pytanie do zapytania ofertowego (PDF, 605.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 49.2 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2023-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-24 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup oprogramowania służącego do tworzenia automatycznie napisów do realizacji filmowych
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 717.7 KiB)
 • zal. nr 1 formularz ofertowy (DOCX, 109.5 KiB)
 • zal. nr 2 projekt umowy (PDF, 238.7 KiB)
 • zal. nr 3 projekt_umowy_pw_danych (PDF, 194 KiB)
 • zal. nr 4 zaswiadczenie o braku powiazan z zamawiajacym (DOCX, 60.1 KiB)
 • zal. nr 5 oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (DOCX, 60.2 KiB)
 • Informacja o zlozonych ofertach (PDF, 49.7 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2023-02-16
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-24 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie strony internetowej zgodnej ze standardami dostępności dot. pomnika upamiętniającego ofiary totalitaryzmów w Nawrze
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 523.4 KiB)
 • zal. nr 1 formularz ofertowy (DOCX, 109.4 KiB)
 • zal. nr 2 projekt umowy (PDF, 252 KiB)
 • zal. nr 3 projekt_umowy_pw_danych (PDF, 194 KiB)
 • zal. nr 4 zaswiadczenie o braku powiazan z zamawiajacym (DOCX, 60.2 KiB)
 • zal. nr 5 oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (DOCX, 60.2 KiB)
 • zal_nr 6 wykaz uslug (DOCX, 60.2 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (PDF, 87.2 KiB)
 • zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego (PDF, 38.5 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2023-01-02
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-10 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023-2028 z perspektywą do roku 2030
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 253 KiB)
 • zał. nr 1 formularz ofertowy (DOCX, 20.9 KiB)
 • zał. nr 2 projekt umowy (PDF, 156.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 78.6 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2022-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Nowe Miasto Lubawskie i jednostkach Gminy.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 268.6 KiB)
 • zał. nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 20.1 KiB)
 • zał. nr 2 projekt umowy (PDF, 183.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 52.2 KiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2022-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w 2023 r.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 446.8 KiB)
 • zał.nr 1 formularz ofertowy (DOCX, 28.5 KiB)
 • zał nr 2 projekt_umowy (PDF, 557.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 32.4 KiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2022-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-02 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo – odcinek W26-W28
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 359.9 KiB)
 • zał. nr 2 dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem (7Z, 1.4 MiB)
 • zał.nr 1 formularz ofertowy (DOCX, 25.2 KiB)
 • zał. nr 3 projekt umowy (PDF, 364.3 KiB)
 • zał . nr 4 Kosztorys Ofertowy (do wypełnienia przez Oferenta) (PDF, 191.9 KiB)
 • Zapytania Wykonawcy (PDF, 99.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 41.8 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 53.7 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2022-10-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-28 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w sezonie zimowym 2022/2023 - obwód nr 15
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • zapytanie ofertowe (PDF, 404.6 KiB)
 • zał. nr 1 formularz ofertowy (DOCX, 21.2 KiB)
 • zał. nr 2 zakres rzeczowy (PDF, 140.7 KiB)
 • załącznik nr 3 projekt umowy (PDF, 164.6 KiB)
 • zał. nr 4 mapa obwodu (PDF, 570.7 KiB)
 • zawiadomienie o rozstrzygnieciu zapytania ofertowego (PDF, 51.8 KiB)
Lp10
Data ogłoszenia
2022-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-19 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja serwerowni oraz dostawa wsparcia gwarancyjnego producenta w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 442.5 KiB)
 • załącznik nr 1 do zapytania ofertowego formularz ofertowy (DOCX, 72.5 KiB)
 • Załącznik nr 2_do_zapytania_ofertowego opis przedmiotu zamówienia (DOC, 101.5 KiB)
 • załącznik nr 3 projekt umowy (PDF, 232 KiB)
 • Załącznik nr 4 do zapytania - oświadczenie (DOCX, 64.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do zapytania oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (DOCX, 61.9 KiB)
 • zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego (PDF, 28.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji