ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pt. „Jamielnickie Żaki” złożonej w trybie pozakonkursowym przez Uczniowski Klub Sportowy „Żak” w Jamielniku

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-01 12:21:41 przez Sabina Rezmer

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że dnia 27.07.2022 r. Uczniowski Klub Sportowy „Żak” z siedzibą 13-332 Jamielnik, ul. Szkolna 10, złożył w trybie pozakonkursowym ofertę na realizację zadania publicznego pt. „Jamielnickie Żaki”. Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.). Zadanie jest również zbieżne z priorytetowymi zadaniami, określonymi w „Programie współpracy Gminy Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wójt Gminy uznał celowość realizacji opisanego w ofercie zadania.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej, w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy kierować pisemnie do Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na adres:  13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1, do Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - pani Katarzyny Wałdowskiej lub pocztą elektroniczną na adres: ">'); // -->
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”), informujemy o zasadzie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie reprezentowana przez Wójta, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo.
  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,  w tym ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w celu realizacji Pana/Pani wniosków.
 3. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowy mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym;
 4. prawo do żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizacje swoich praw.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem  przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Wałdowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-01 12:19:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sabina Rezmer
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-01 12:21:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sabina Rezmer
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-01 12:21:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
425 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony