ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 24414
Dane podstawowe 22880
Regulamin organizacyjny 15515
Wójt 10180
Zastępca Wójta 3080
Skarbnik 8472
Sekretarz 9105
Referaty i samodzielne stanowiska 7683
Referat Administracyjny 15289
Referat Budżetu i Finansów 13012
Referat Drogownictwa 2601
Referat inwestycji 19549
Referat Oświaty 5714
Referat Podatków i Opłat 3230
Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych 8687
Zarządzanie kryzysowe 6816
Radca Prawny 6667
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 5017
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4722
Archiwista 508
Organy Gminy 13412
Wójt 8588
Sprawozdania 40805
Rada Gminy 174762
Przewodniczący 12281
Skład Rady 132687
Komisje 40151
Protokoły 312221
Posiedzenia Rady Gminy 0
Jednostki organizacyjne 12292
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Jamielniku 11272
Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie 7319
Szkoła Podstawowa w Radomnie 7433
Szkoła Podstawowa w Skarlinie 7130
Szkoła Podstawowa im.Ks.K.Wróblewskiego w Gwiździnach 6128
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 6545
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 8813
Gminne Centrum Kultury 8765
Ogłoszenia o naborze 222954
Procedury załatwiania spraw 63927
Referaty 53267
Sprawy 62405
Pomoc prawna 2046
Akty prawne 20061
Statut Gminy 739
Uchwały Rady Gminy od 2014 roku 0
Zarządzenia od 2014 roku 0
Uchwały Rady Gminy 3185571
Zarządzenia Wójta 3023043
Dziennik Ustaw 0
Szukaj aktu 1152
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Majątek i finanse 10865
Budżet 3817
Wieloletnia Prognoza Finansowa 0
Sprawozdania budżetowe 100162
Sprawozdania finansowe 626
Sprawozdania łączne 1279
Urząd Gminy 1313
ZS w Bratianie 1082
SP w Skarlinie 1086
SP w Radomnie 1042
SP w Gwiździnach 1056
SP w Jamielniku 1101
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach publicznych 75245
Opinie RIO 75492
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 5638
Podatki i opłaty 38070
Interpretacje indywidualne 765
Oświata 7945
Ogłoszenia 26647
Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych 5304
Projekty unijne 2910
Oświadczenia majątkowe 311877
Druki Oświadczeń 1605
Gospodarka nieruchomościami 27927
Wykaz mienia 48981
Ogłoszenia 201843
Ochrona środowiska 8692
Azbest 25332
Utrzymanie czystości i porządku 40946
Decyzje środowiskowe 27912
Ocena jakości wody 34879
Rejestr Działalności Regulowanej 16988
Rejestr Informacji o Środowisku 1312
Łowiectwo 549
Polowania zbiorowe 2579
Książka polowań indywidualnych 1425
Inne 3155
Organizacje pozarządowe 16781
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1413
Konkursy 149070
Roztrzygnięcia konkursów 87662
Wzory formularzy 10220
Wykaz organizacji pozarządowych 621
Sport kwalifikowany 2096
Uchwała Rady Gminy 0
Komunikaty 5920
Wzory formularzy 3310
Konsultacje 86569
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 4991
Sprawozdania 14416
Kontrole 49681
Kontrola zarządcza 5268
Kontrole zewnętrzne 9967
Strategie, plany, raporty, opracowania, programy, projekty 94296
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7109
Rejestry 20887
Ewidencje 1069
Archiwa 4478
Stowarzyszenia i związki międzygminne 4243
Informacja o dostępności 652
Ochrona Danych Osobowych 742
Informacje nieudostępniane 7260
Petycje 15893
Wybory 1116
Wybory Prezydenta RP 16858
Wybory do Sejmu i Senatu RP 12023
Wybory ławników 2269
Wybory do Europarlamentu 2019 2769
Ponowne wybory w okręgu nr 10 1898
Wybory samorządowe 2018 8971

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 709
Statystyka 4481
O Biuletynie 6471
Rejestr zmian 1774468
Redakcja Biuletunu 4674
Instrukcja korzystania z BIP 6705
Pliki do pobrania 88783
Mapa serwisu 3850
Kanały RSS 2167

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Czym się zajmujemy 370
Załatw sprawę On-line 0
Sesja Rady On-line 467
Portal Informacyjny Rady Gminy 0
Plan zamówień publicznych 13850
Zamówienia do 130 tys. złotych 438660
Zamówienia publiczne 1102484
Postepowania w trybie negocjacji 9262
Aktualności 103866
Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia 405842
« powrót do poprzedniej strony