ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 25441
Dane podstawowe 23322
Regulamin organizacyjny 15555
Wójt 10567
Zastępca Wójta 3393
Skarbnik 8870
Sekretarz 9451
Referaty i samodzielne stanowiska 7926
Referat Administracyjny 15749
Referat Budżetu i Finansów 13398
Referat Drogownictwa 2914
Referat inwestycji 20035
Referat Oświaty 6066
Referat Podatków i Opłat 3570
Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych 9028
Zarządzanie kryzysowe 7124
Radca Prawny 6979
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 5315
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 5010
Archiwista 812
Organy Gminy 13786
Wójt 8940
Sprawozdania 47239
Rada Gminy 189165
Przewodniczący 12951
Skład Rady 138124
Komisje 42340
Protokoły 331004
Posiedzenia Rady Gminy 0
Jednostki organizacyjne 12715
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Jamielniku 11661
Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie 7616
Szkoła Podstawowa w Radomnie 7719
Szkoła Podstawowa w Skarlinie 7420
Szkoła Podstawowa im.Ks.K.Wróblewskiego w Gwiździnach 6439
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 6840
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 9143
Gminne Centrum Kultury 9094
Ogłoszenia o naborze 240554
Procedury załatwiania spraw 65907
Referaty 57079
Sprawy 66871
Pomoc prawna 6640
Akty prawne 21251
Statut Gminy 739
Uchwały Rady Gminy od 2014 roku 0
Zarządzenia od 2014 roku 0
Uchwały Rady Gminy 3360861
Zarządzenia Wójta 3194923
Dziennik Ustaw 0
Szukaj aktu 1152
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Majątek i finanse 11318
Budżet 3817
Wieloletnia Prognoza Finansowa 0
Sprawozdania budżetowe 109661
Sprawozdania finansowe 844
Sprawozdania łączne 2247
Urząd Gminy 2254
ZS w Bratianie 1987
SP w Skarlinie 1966
SP w Radomnie 1946
SP w Gwiździnach 1934
SP w Jamielniku 1992
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach publicznych 84381
Opinie RIO 85955
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 6531
Podatki i opłaty 41356
Interpretacje indywidualne 1259
Oświata 10058
Ogłoszenia 38797
Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych 6421
Projekty unijne 3397
Oświadczenia majątkowe 360665
Druki Oświadczeń 1932
Gospodarka nieruchomościami 28307
Wykaz mienia 51903
Ogłoszenia 211116
Ochrona środowiska 9113
Azbest 27061
Utrzymanie czystości i porządku 42615
Decyzje środowiskowe 31051
Ocena jakości wody 40316
Rejestr Działalności Regulowanej 17041
Rejestr Informacji o Środowisku 1441
Łowiectwo 693
Polowania zbiorowe 3912
Książka polowań indywidualnych 1795
Inne 4027
Organizacje pozarządowe 17522
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2545
Konkursy 165273
Roztrzygnięcia konkursów 102500
Wzory formularzy 10838
Wykaz organizacji pozarządowych 933
Sport kwalifikowany 2272
Uchwała Rady Gminy 0
Komunikaty 6360
Wzory formularzy 3578
Konsultacje 102871
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 5710
Sprawozdania 16191
Kontrole 50081
Kontrola zarządcza 5622
Kontrole zewnętrzne 11489
Strategie, plany, raporty, opracowania, programy, projekty 102168
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7413
Rejestry 21338
Ewidencje 1431
Archiwa 4790
Stowarzyszenia i związki międzygminne 4542
Informacja o dostępności 1847
Ochrona Danych Osobowych 2109
Informacje nieudostępniane 7703
Petycje 21154
Wybory 1395
Wybory Prezydenta RP 26893
Wybory do Sejmu i Senatu RP 18386
Wybory ławników 3927
Wybory do Europarlamentu 2019 4932
Ponowne wybory w okręgu nr 10 3250
Wybory samorządowe 2018 15372

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 711
Statystyka 4749
O Biuletynie 6941
Rejestr zmian 1798258
Redakcja Biuletunu 4972
Instrukcja korzystania z BIP 7107
Pliki do pobrania 89566
Mapa serwisu 4091
Kanały RSS 2410

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Czym się zajmujemy 915
Załatw sprawę On-line 0
Sesja Rady On-line 469
Portal Informacyjny Rady Gminy 0
Plan zamówień publicznych 16436
Zamówienia do 130 tys. złotych 455177
Zamówienia publiczne 1148622
Postepowania w trybie negocjacji 12377
Aktualności 104520
Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia 456549
« powrót do poprzedniej strony