ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 27598
Dane podstawowe 24269
Regulamin organizacyjny 15665
Wójt 11382
Zastępca Wójta 4050
Skarbnik 9520
Sekretarz 10111
Referaty i samodzielne stanowiska 8551
Referat Administracyjny 16698
Referat Budżetu i Finansów 14200
Referat Rozwoju i Drogownictwa 3600
Referat inwestycji 21188
Referat Oświaty 6761
Referat Podatków i Opłat 4189
Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych 9714
Zarządzanie kryzysowe 7746
Radca Prawny 7576
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 5909
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 5574
Archiwista 1377
Organy Gminy 14564
Wójt 9532
Sprawozdania 64817
Rada Gminy 218797
Przewodniczący 14194
Skład Rady 148178
Komisje 46476
Protokoły 371940
Posiedzenia Rady Gminy 0
Jednostki organizacyjne 13544
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Jamielniku 12453
Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie 8185
Szkoła Podstawowa w Radomnie 8301
Szkoła Podstawowa w Skarlinie 8154
Szkoła Podstawowa im.Ks.K.Wróblewskiego w Gwiździnach 7081
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 7430
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 9916
Gminne Centrum Kultury 9915
Jednostki pomocnicze 157
Sołectwo Bagno 70
Protokoły z zebrań 117
Sołectwo Bratian 65
Protokoły z zebrań 115
Sołectwo Chrośle 58
Protokoły z zebrań 110
Sołectwo Gryźliny 46
Protokoły z zebrań 99
Sołectwo Gwiździny 49
Protokoły z zebrań 98
Sołectwo Jamielnik 46
Protokoły z zebrań 110
Sołectwo Kaczek 46
Protokoły z zebrań 96
Sołectwo Lekarty 45
Protokoły z zebrań 102
Sołectwo Nawra 48
Protokoły z zebrań 103
Sołectwo Nowy Dwór Bratiański 64
Protokoły z zebrań 105
Sołectwo Pacółtowo 51
Protokoły z zebrań 111
Sołectwo Pustki 62
Protokoły z zebrań 168
Sołectwo Radomno 50
Protokoły z zebrań 134
Sołectwo Skarlin 46
Protokoły z zebrań 140
Sołectwo Tylice 58
Protokoły z zebrań 199
Archiwalne protokoły 1
Ogłoszenia o naborze 279451
Procedury załatwiania spraw 70597
Referaty 63404
Sprawy 74922
Pomoc prawna 16837
Akty prawne 23580
Statut Gminy 739
Uchwały Rady Gminy od 2014 roku 0
Zarządzenia od 2014 roku 0
Uchwały Rady Gminy 3736517
Zarządzenia Wójta 3561051
Dziennik Ustaw 0
Szukaj aktu 1152
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Majątek i finanse 12037
Budżet 3817
Wieloletnia Prognoza Finansowa 0
Sprawozdania budżetowe 127555
Sprawozdania finansowe 1186
Sprawozdania łączne 3889
Urząd Gminy 3863
ZS w Bratianie 3562
SP w Skarlinie 3622
SP w Radomnie 3547
SP w Gwiździnach 3497
SP w Jamielniku 3597
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach publicznych 101151
Opinie RIO 105177
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 8255
Podatki i opłaty 47347
Interpretacje indywidualne 2159
Oświata 14372
Ogłoszenia 64648
Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych 9623
Projekty unijne 4333
Oświadczenia majątkowe 451258
Druki Oświadczeń 2512
Zagospodarowanie przestrzenne 476
Wyłożenia projektów MPZP 1168
Gospodarka nieruchomościami 29675
Wykaz mienia 56808
Ogłoszenia 236718
Ochrona środowiska 9993
Azbest 29966
Utrzymanie czystości i porządku 45726
Decyzje środowiskowe 40046
Ocena jakości wody 49810
Rejestr Działalności Regulowanej 17174
Rejestr Informacji o Środowisku 1660
Łowiectwo 1017
Polowania zbiorowe 6974
Książka polowań indywidualnych 2480
Inne 5799
Organizacje pozarządowe 19023
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 5223
Konkursy 198936
Roztrzygnięcia konkursów 133557
Wzory formularzy 11966
Wykaz organizacji pozarządowych 1538
Sport kwalifikowany 2568
Uchwała Rady Gminy 0
Komunikaty 7081
Wzory formularzy 4034
Konsultacje 135253
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 7296
Sprawozdania 19755
Kontrole 50577
Kontrola zarządcza 6339
Kontrole zewnętrzne 14206
Strategie, plany, raporty, opracowania, programy, projekty 118197
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7979
Rejestry 22098
Ewidencje 2049
Archiwa 5346
Stowarzyszenia i związki międzygminne 5109
Informacja o dostępności 4099
Ochrona Danych Osobowych 4879
Informacje nieudostępniane 8489
Petycje 31070
Wybory 1882
Wybory Prezydenta RP 45308
Wybory do Sejmu i Senatu RP 33670
Wybory ławników 6893
Wybory do Europarlamentu 2019 8942
Ponowne wybory w okręgu nr 10 5709
Wybory samorządowe 2018 27448

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 716
Statystyka 5199
O Biuletynie 7714
Rejestr zmian 1877979
Redakcja Biuletunu 5442
Instrukcja korzystania z BIP 7835
Pliki do pobrania 90744
Mapa serwisu 4513
Kanały RSS 2826

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Czym się zajmujemy 1881
Załatw sprawę On-line 0
Sesja Rady On-line 473
Portal Informacyjny Rady Gminy 0
Plan zamówień publicznych 21625
Zamówienia do 130 tys. złotych oraz archiwum zamówień do 30 tys. euro 486426
Zamówienia publiczne 1240906
Postepowania w trybie negocjacji 20644
Aktualności 107538
Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia 570024
« powrót do poprzedniej strony