ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 28418
Dane podstawowe 24541
Regulamin organizacyjny 15686
Wójt 11582
Zastępca Wójta 4195
Skarbnik 9672
Sekretarz 10276
Referaty i samodzielne stanowiska 8788
Referat Administracyjny 16975
Referat Budżetu i Finansów 14415
Referat Rozwoju i Drogownictwa 3859
Referat inwestycji 21538
Referat Oświaty 6951
Referat Podatków i Opłat 4353
Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych 9883
Zarządzanie kryzysowe 7900
Radca Prawny 7716
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 6056
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 5710
Archiwista 1526
Organy Gminy 14815
Wójt 9712
Sprawozdania 68817
Rada Gminy 228114
Przewodniczący 14514
Skład Rady 151104
Komisje 47711
Protokoły 383131
Posiedzenia Rady Gminy 0
Jednostki organizacyjne 13799
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Jamielniku 12647
Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie 8317
Szkoła Podstawowa w Radomnie 8433
Szkoła Podstawowa w Skarlinie 8667
Szkoła Podstawowa im.Ks.K.Wróblewskiego w Gwiździnach 7277
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 7576
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 10224
Gminne Centrum Kultury 10181
Jednostki pomocnicze 308
Sołectwo Bagno 141
Protokoły z zebrań 243
Sołectwo Bratian 123
Protokoły z zebrań 249
Sołectwo Chrośle 116
Protokoły z zebrań 235
Sołectwo Gryźliny 106
Protokoły z zebrań 220
Sołectwo Gwiździny 114
Protokoły z zebrań 223
Sołectwo Jamielnik 105
Protokoły z zebrań 236
Sołectwo Kaczek 109
Protokoły z zebrań 219
Sołectwo Lekarty 107
Protokoły z zebrań 226
Sołectwo Nawra 112
Protokoły z zebrań 248
Sołectwo Nowy Dwór Bratiański 133
Protokoły z zebrań 257
Sołectwo Pacółtowo 128
Protokoły z zebrań 249
Sołectwo Pustki 122
Protokoły z zebrań 321
Sołectwo Radomno 99
Protokoły z zebrań 283
Sołectwo Skarlin 103
Protokoły z zebrań 294
Sołectwo Tylice 118
Protokoły z zebrań 360
Archiwalne protokoły 1
Ogłoszenia o naborze 291955
Procedury załatwiania spraw 71591
Referaty 65147
Sprawy 76885
Pomoc prawna 19850
Akty prawne 24292
Statut Gminy 739
Uchwały Rady Gminy od 2014 roku 0
Zarządzenia od 2014 roku 0
Uchwały Rady Gminy 3854610
Zarządzenia Wójta 3678526
Dziennik Ustaw 0
Szukaj aktu 1152
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Majątek i finanse 12275
Budżet 3817
Wieloletnia Prognoza Finansowa 0
Sprawozdania budżetowe 132778
Sprawozdania finansowe 1268
Sprawozdania łączne 4396
Urząd Gminy 4365
ZS w Bratianie 4047
SP w Skarlinie 4097
SP w Radomnie 4070
SP w Gwiździnach 3999
SP w Jamielniku 4108
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach publicznych 106157
Opinie RIO 110716
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 8663
Podatki i opłaty 48736
Interpretacje indywidualne 2389
Oświata 15512
Ogłoszenia 71199
Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych 10328
Projekty unijne 4545
Oświadczenia majątkowe 480003
Druki Oświadczeń 2669
Zagospodarowanie przestrzenne 815
Wyłożenia projektów MPZP 1553
Gospodarka nieruchomościami 30000
Wykaz mienia 58150
Ogłoszenia 245055
Ochrona środowiska 10282
Azbest 30798
Utrzymanie czystości i porządku 46646
Decyzje środowiskowe 42877
Ocena jakości wody 52566
Rejestr Działalności Regulowanej 17207
Rejestr Informacji o Środowisku 1731
Łowiectwo 1096
Polowania zbiorowe 7962
Książka polowań indywidualnych 2648
Inne 6274
Organizacje pozarządowe 19377
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 5950
Konkursy 207250
Roztrzygnięcia konkursów 142207
Wzory formularzy 12237
Wykaz organizacji pozarządowych 1714
Sport kwalifikowany 2632
Uchwała Rady Gminy 0
Komunikaty 7306
Wzory formularzy 4159
Konsultacje 142952
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 7692
Sprawozdania 20767
Kontrole 50738
Kontrola zarządcza 6540
Kontrole zewnętrzne 15063
Strategie, plany, raporty, opracowania, programy, projekty 122709
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 8118
Rejestry 22289
Ewidencje 2183
Archiwa 5466
Stowarzyszenia i związki międzygminne 5238
Informacja o dostępności 4644
Ochrona Danych Osobowych 5488
Informacje nieudostępniane 8715
Petycje 33703
Wybory 2176
Wybory 2023 1107
Wybory Prezydenta RP 49489
Wybory do Sejmu i Senatu RP 37406
Wybory ławników 8046
Wybory do Europarlamentu 2019 10007
Ponowne wybory w okręgu nr 10 6393
Wybory samorządowe 2018 30773

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 718
Statystyka 5345
O Biuletynie 7893
Rejestr zmian 1914192
Redakcja Biuletunu 5583
Instrukcja korzystania z BIP 8026
Pliki do pobrania 91155
Mapa serwisu 4618
Kanały RSS 2931

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Czym się zajmujemy 2163
Załatw sprawę On-line 0
Sesja Rady On-line 475
Portal Informacyjny Rady Gminy 0
Plan zamówień publicznych 23717
Zamówienia do 130 tys. złotych oraz archiwum zamówień do 30 tys. euro 497179
Zamówienia publiczne 1269216
Postepowania w trybie negocjacji 23665
Aktualności 108612
Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia 601050
« powrót do poprzedniej strony