ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 23266
Dane podstawowe 22353
Regulamin organizacyjny 15434
Wójt 9727
Zastępca Wójta 2725
Skarbnik 8069
Sekretarz 8705
Referaty i samodzielne stanowiska 7428
Referat Administracyjny 14770
Referat Budżetu i Finansów 12583
Referat Drogownictwa 2281
Referat inwestycji 19024
Referat Oświaty 5330
Referat Podatków i Opłat 2901
Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych 8366
Zarządzanie kryzysowe 6505
Radca Prawny 6311
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 4701
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4425
Archiwista 124
Organy Gminy 13002
Wójt 8127
Sprawozdania 29962
Rada Gminy 156713
Przewodniczący 11566
Skład Rady 125522
Komisje 37706
Protokoły 288068
Posiedzenia Rady Gminy 0
Jednostki organizacyjne 11870
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Jamielniku 10840
Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie 6981
Szkoła Podstawowa w Radomnie 7095
Szkoła Podstawowa w Skarlinie 6802
Szkoła Podstawowa im.Ks.K.Wróblewskiego w Gwiździnach 5806
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 6207
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 8485
Gminne Centrum Kultury 8392
Ogłoszenia o naborze 207457
Procedury załatwiania spraw 60911
Referaty 48788
Sprawy 57479
Akty prawne 19136
Statut Gminy 739
Uchwały Rady Gminy od 2014 roku 0
Zarządzenia od 2014 roku 0
Uchwały Rady Gminy 2942023
Zarządzenia Wójta 2799349
Dziennik Ustaw 0
Szukaj aktu 1152
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Majątek i finanse 10420
Budżet 3817
Wieloletnia Prognoza Finansowa 0
Sprawozdania budżetowe 89162
Sprawozdania finansowe 434
Sprawozdania łączne 393
Urząd Gminy 453
ZS w Bratianie 214
SP w Skarlinie 183
SP w Radomnie 187
SP w Gwiździnach 198
SP w Jamielniku 219
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach publicznych 65193
Opinie RIO 63794
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 4649
Podatki i opłaty 34753
Interpretacje indywidualne 194
Oświata 5467
Ogłoszenia 9690
Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych 4202
Projekty unijne 2363
Oświadczenia majątkowe 261231
Druki Oświadczeń 1247
Gospodarka nieruchomościami 27461
Wykaz mienia 45836
Ogłoszenia 194892
Ochrona środowiska 8295
Azbest 23563
Utrzymanie czystości i porządku 39060
Decyzje środowiskowe 24951
Ocena jakości wody 29325
Rejestr Działalności Regulowanej 16843
Rejestr Informacji o Środowisku 1172
Łowiectwo 402
Polowania zbiorowe 1647
Książka polowań indywidualnych 962
Inne 2158
Organizacje pozarządowe 15847
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 35
Konkursy 122342
Roztrzygnięcia konkursów 65523
Wzory formularzy 9356
Wykaz organizacji pozarządowych 296
Sport kwalifikowany 1898
Uchwała Rady Gminy 0
Komunikaty 5405
Wzory formularzy 2955
Konsultacje 63129
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 4286
Sprawozdania 12488
Kontrole 49315
Kontrola zarządcza 4804
Kontrole zewnętrzne 8427
Strategie, plany, raporty, opracowania, programy, projekty 86204
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 6813
Rejestry 20368
Ewidencje 272
Archiwa 4116
Stowarzyszenia i związki międzygminne 3933
Informacje nieudostępniane 6779
Petycje 11000
Wybory 809
Wybory Prezydenta RP 1311
Wybory do Sejmu i Senatu RP 1158
Wybory ławników 387
Wybory do Europarlamentu 2019 528
Ponowne wybory w okręgu nr 10 439
Wybory samorządowe 2018 1574

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 707
Statystyka 4177
O Biuletynie 5969
Rejestr zmian 1738759
Redakcja Biuletunu 4336
Instrukcja korzystania z BIP 6270
Pliki do pobrania 88024
Mapa serwisu 3562
Kanały RSS 1914

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Sesja Rady On-line 460
Portal Informacyjny Rady Gminy 0
Plan zamówień publicznych 11656
Zamówienia do 130 tys. złotych 422616
Zamówienia publiczne 1047415
Postepowania w trybie negocjacji 5480
Informacje o naborze 290569
Aktualności 103070
Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia 345682
Ochrona Danych Osobowych 5209
Pomoc prawna 1790
Informacja o dostępności 119
« powrót do poprzedniej strony