ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 26647
Dane podstawowe 23936
Regulamin organizacyjny 15626
Wójt 11062
Zastępca Wójta 3828
Skarbnik 9294
Sekretarz 9870
Referaty i samodzielne stanowiska 8300
Referat Administracyjny 16384
Referat Budżetu i Finansów 13946
Referat Drogownictwa 3320
Referat inwestycji 20792
Referat Oświaty 6525
Referat Podatków i Opłat 3975
Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych 9475
Zarządzanie kryzysowe 7528
Radca Prawny 7360
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 5707
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 5395
Archiwista 1184
Organy Gminy 14208
Wójt 9313
Sprawozdania 57449
Rada Gminy 208508
Przewodniczący 13775
Skład Rady 144818
Komisje 45035
Protokoły 356176
Posiedzenia Rady Gminy 0
Jednostki organizacyjne 13209
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Jamielniku 12173
Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie 7993
Szkoła Podstawowa w Radomnie 8094
Szkoła Podstawowa w Skarlinie 7798
Szkoła Podstawowa im.Ks.K.Wróblewskiego w Gwiździnach 6878
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 7227
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 9583
Gminne Centrum Kultury 9583
Ogłoszenia o naborze 263103
Procedury załatwiania spraw 68876
Referaty 61418
Sprawy 72313
Pomoc prawna 12819
Akty prawne 22498
Statut Gminy 739
Uchwały Rady Gminy od 2014 roku 0
Zarządzenia od 2014 roku 0
Uchwały Rady Gminy 3602659
Zarządzenia Wójta 3434512
Dziennik Ustaw 0
Szukaj aktu 1152
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Majątek i finanse 11686
Budżet 3817
Wieloletnia Prognoza Finansowa 0
Sprawozdania budżetowe 121483
Sprawozdania finansowe 1045
Sprawozdania łączne 3264
Urząd Gminy 3283
ZS w Bratianie 2995
SP w Skarlinie 2970
SP w Radomnie 2970
SP w Gwiździnach 2960
SP w Jamielniku 3014
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach publicznych 95434
Opinie RIO 98637
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 7654
Podatki i opłaty 45221
Interpretacje indywidualne 1846
Oświata 12630
Ogłoszenia 53696
Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych 8562
Projekty unijne 4009
Oświadczenia majątkowe 420490
Druki Oświadczeń 2312
Zagospodarowanie przestrzenne 231
Wyłożenia projektów MPZP 607
Gospodarka nieruchomościami 29221
Wykaz mienia 55173
Ogłoszenia 226646
Ochrona środowiska 9568
Azbest 28977
Utrzymanie czystości i porządku 44630
Decyzje środowiskowe 36164
Ocena jakości wody 46389
Rejestr Działalności Regulowanej 17098
Rejestr Informacji o Środowisku 1579
Łowiectwo 836
Polowania zbiorowe 5854
Książka polowań indywidualnych 2234
Inne 5119
Organizacje pozarządowe 18519
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 4288
Konkursy 185291
Roztrzygnięcia konkursów 120764
Wzory formularzy 11590
Wykaz organizacji pozarządowych 1328
Sport kwalifikowany 2465
Uchwała Rady Gminy 0
Komunikaty 6843
Wzory formularzy 3876
Konsultacje 122829
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 6745
Sprawozdania 18502
Kontrole 50381
Kontrola zarządcza 6099
Kontrole zewnętrzne 13304
Strategie, plany, raporty, opracowania, programy, projekty 112374
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7752
Rejestry 21814
Ewidencje 1820
Archiwa 5148
Stowarzyszenia i związki międzygminne 4912
Informacja o dostępności 3308
Ochrona Danych Osobowych 3871
Informacje nieudostępniane 8192
Petycje 27574
Wybory 1663
Wybory Prezydenta RP 38060
Wybory do Sejmu i Senatu RP 27632
Wybory ławników 5894
Wybory do Europarlamentu 2019 7605
Ponowne wybory w okręgu nr 10 4904
Wybory samorządowe 2018 23441

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 715
Statystyka 5001
O Biuletynie 7418
Rejestr zmian 1842398
Redakcja Biuletunu 5261
Instrukcja korzystania z BIP 7566
Pliki do pobrania 90288
Mapa serwisu 4347
Kanały RSS 2652

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Czym się zajmujemy 1498
Załatw sprawę On-line 0
Sesja Rady On-line 472
Portal Informacyjny Rady Gminy 0
Plan zamówień publicznych 19296
Zamówienia do 130 tys. złotych oraz archiwum zamówień do 30 tys. euro 474022
Zamówienia publiczne 1206333
Postepowania w trybie negocjacji 17911
Aktualności 105496
Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia 527555
« powrót do poprzedniej strony