ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 28471
Dane podstawowe 24563
Regulamin organizacyjny 15686
Wójt 11594
Zastępca Wójta 4204
Skarbnik 9679
Sekretarz 10286
Referaty i samodzielne stanowiska 8798
Referat Administracyjny 17001
Referat Budżetu i Finansów 14439
Referat Rozwoju i Drogownictwa 3878
Referat inwestycji 21573
Referat Oświaty 6966
Referat Podatków i Opłat 4371
Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych 9901
Zarządzanie kryzysowe 7919
Radca Prawny 7729
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 6073
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 5722
Archiwista 1537
Organy Gminy 14824
Wójt 9724
Sprawozdania 69169
Rada Gminy 228696
Przewodniczący 14540
Skład Rady 151446
Komisje 47843
Protokoły 383547
Posiedzenia Rady Gminy 0
Jednostki organizacyjne 13809
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Jamielniku 12658
Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie 8330
Szkoła Podstawowa w Radomnie 8445
Szkoła Podstawowa w Skarlinie 8686
Szkoła Podstawowa im.Ks.K.Wróblewskiego w Gwiździnach 7300
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 7593
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 10239
Gminne Centrum Kultury 10201
Jednostki pomocnicze 313
Sołectwo Bagno 144
Protokoły z zebrań 252
Sołectwo Bratian 127
Protokoły z zebrań 254
Sołectwo Chrośle 121
Protokoły z zebrań 244
Sołectwo Gryźliny 112
Protokoły z zebrań 229
Sołectwo Gwiździny 121
Protokoły z zebrań 232
Sołectwo Jamielnik 111
Protokoły z zebrań 243
Sołectwo Kaczek 112
Protokoły z zebrań 226
Sołectwo Lekarty 112
Protokoły z zebrań 235
Sołectwo Nawra 116
Protokoły z zebrań 258
Sołectwo Nowy Dwór Bratiański 137
Protokoły z zebrań 266
Sołectwo Pacółtowo 132
Protokoły z zebrań 256
Sołectwo Pustki 127
Protokoły z zebrań 327
Sołectwo Radomno 101
Protokoły z zebrań 289
Sołectwo Skarlin 109
Protokoły z zebrań 304
Sołectwo Tylice 122
Protokoły z zebrań 371
Archiwalne protokoły 1
Ogłoszenia o naborze 292953
Procedury załatwiania spraw 71658
Referaty 65372
Sprawy 77159
Pomoc prawna 20049
Akty prawne 24325
Statut Gminy 739
Uchwały Rady Gminy od 2014 roku 0
Zarządzenia od 2014 roku 0
Uchwały Rady Gminy 3863911
Zarządzenia Wójta 3687900
Dziennik Ustaw 0
Szukaj aktu 1152
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Majątek i finanse 12282
Budżet 3817
Wieloletnia Prognoza Finansowa 0
Sprawozdania budżetowe 133315
Sprawozdania finansowe 1271
Sprawozdania łączne 4433
Urząd Gminy 4411
ZS w Bratianie 4093
SP w Skarlinie 4151
SP w Radomnie 4112
SP w Gwiździnach 4046
SP w Jamielniku 4155
Informacje wynikające z art.37 ustawy o finansach publicznych 106558
Opinie RIO 111294
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 8700
Podatki i opłaty 48882
Interpretacje indywidualne 2410
Oświata 15605
Ogłoszenia 71796
Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych 10390
Projekty unijne 4562
Oświadczenia majątkowe 482451
Druki Oświadczeń 2684
Zagospodarowanie przestrzenne 851
Wyłożenia projektów MPZP 1568
Gospodarka nieruchomościami 30027
Wykaz mienia 58247
Ogłoszenia 245570
Ochrona środowiska 10291
Azbest 30845
Utrzymanie czystości i porządku 46717
Decyzje środowiskowe 42991
Ocena jakości wody 52808
Rejestr Działalności Regulowanej 17208
Rejestr Informacji o Środowisku 1735
Łowiectwo 1099
Polowania zbiorowe 8031
Książka polowań indywidualnych 2656
Inne 6292
Organizacje pozarządowe 19410
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 5996
Konkursy 207887
Roztrzygnięcia konkursów 142926
Wzory formularzy 12267
Wykaz organizacji pozarządowych 1723
Sport kwalifikowany 2640
Uchwała Rady Gminy 0
Komunikaty 7321
Wzory formularzy 4167
Konsultacje 143549
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 7715
Sprawozdania 20878
Kontrole 50744
Kontrola zarządcza 6559
Kontrole zewnętrzne 15162
Strategie, plany, raporty, opracowania, programy, projekty 123035
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 8125
Rejestry 22307
Ewidencje 2190
Archiwa 5477
Stowarzyszenia i związki międzygminne 5255
Informacja o dostępności 4680
Ochrona Danych Osobowych 5538
Informacje nieudostępniane 8728
Petycje 33911
Wybory 2196
Wybory 2023 1206
Wybory Prezydenta RP 49934
Wybory do Sejmu i Senatu RP 37822
Wybory ławników 8124
Wybory do Europarlamentu 2019 10127
Ponowne wybory w okręgu nr 10 6441
Wybory samorządowe 2018 31175

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 718
Statystyka 5352
O Biuletynie 7903
Rejestr zmian 1915204
Redakcja Biuletunu 5589
Instrukcja korzystania z BIP 8034
Pliki do pobrania 91175
Mapa serwisu 4624
Kanały RSS 2937

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Czym się zajmujemy 2178
Załatw sprawę On-line 0
Sesja Rady On-line 475
Portal Informacyjny Rady Gminy 0
Plan zamówień publicznych 23894
Zamówienia do 130 tys. złotych oraz archiwum zamówień do 30 tys. euro 498065
Zamówienia publiczne 1271995
Postepowania w trybie negocjacji 23762
Aktualności 108673
Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia 603387
« powrót do poprzedniej strony