ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2023 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 416.3 KiB)
  • Załącznik A do SWZ - Formularz ofertowy (DOCX, 42.2 KiB)
  • Załączniki B - H do SWZ (DOCX, 84.2 KiB)
  • Załącznik B do SWZ-espd-request (ZIP, 79.3 KiB)
  • Załącznik I - projekt umowy (PDF, 194.1 KiB)
  • Załącznik J - dokumenty do zbadania zdolności kredytowej (ZIP, 7.8 MiB)
  • ogloszenie o zamowieniu (PDF, 121.8 KiB)