ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej gminnych usług publicznych
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • zal_nr_1_-_formularz_ofertowy. (DOCX, 635.7 KiB)
  • zal_nr_2_-_oswiadczenie_wykonawcy_składane_na_podst_art._125_ust._1_ustawy_pzp. (DOCX, 620.1 KiB)
  • zal_nr_3_-_oswiadczenie_dot_ grupy_kapitalowej. (DOCX, 619 KiB)
  • zal_nr_5_dokumentacja_projektowa, STWIOR, przedmiary robót, (ZIP, 7.6 MiB)
  • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, (PDF, 375.6 KiB)
  • zal_nr_ 4_ projekt umowy (PDF, 445.8 KiB)
  • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140.4 KiB)
  • Wyjaśnienie treści SWZ 03.02.2023 (PDF, 72.4 KiB)