ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-28 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja 2 mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.9 KiB)
  • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 558.4 KiB)
  • Załącznik nr 1 formularz ofertowy (DOC, 71.5 KiB)
  • załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału zgodnie z art 125 ust. 1 ustawy PZP (DOCX, 21.1 KiB)
  • załącznik nr 3 wzór umowy (PDF, 583.8 KiB)
  • załącznik nr 4 oświadczenie z art. 117 ust. 4 PZP (DOC, 70.5 KiB)
  • załącznik nr 5 PFU (RAR, 43.2 MiB)
  • ogloszenie o zmianie ogloszenia (PDF, 36.4 KiB)
  • zmiana SWZ (PDF, 165 KiB)