ˆ

Informacje, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bratian (dz. nr 47 i cz. dz. nr 135) oraz w obrębie geodezyjnym Radomno (cz. dz. nr 39/1), gmina Nowe Miasto Lubawskie.

Informacja ogłoszona dnia 2014-10-07 12:32:37 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mszanowo, 23 września 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Bratian (dz. nr 47 i cz. dz. nr 135) oraz w obrębie geodezyjnym Radomno (cz. dz. nr 39/1), gmina Nowe Miasto Lubawskie.Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) następujacych Uchwał:

1. Uchwała Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Nr XXXIX/243/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie Bratian (dz. nr 47).
2. Uchwała Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Nr XLI/272/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie Bratian (cz. dz. nr 135).
3. Uchwała Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Nr XLI/273/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie Radomno (cz. dz. nr 39/1).

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie geodezyjnym Bratian (dz. nr 47 i cz. dz. nr 135) oraz w obrębie geodezyjnym Radomno (cz. dz. nr 39/1), gmina Nowe Miasto Lubawskie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 03 października 2014 r. do 30 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mszanowie, godz. 8:30 – 14:30
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mszanowie, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 39 oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.
Zgodnie z art. 54, ust 3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na takich samych zasadach jak do projektó planów, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.
Tablica ogłoszeń:
1. Urząd Gminy Nowe Miasto Lub.
2. Sołectwo Bratian
3. Sołectwo Radomno
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zygmunt Grubalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zygmunt Grubalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-07 12:32:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Januszewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-07 12:32:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Januszewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-07 16:32:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony