ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XLVII/325/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryfy za pobór wody oraz za odprowadzanie ścieków
Nr aktu prawnego
XLVII/324/2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/281/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Nr aktu prawnego
XLVII/323/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XL/280/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014-2034
Nr aktu prawnego
XLVII/322/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013
Nr aktu prawnego
XLVII/321/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/320/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2014-04-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Nr aktu prawnego
XLVI/319/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2014-04-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach
Nr aktu prawnego
XLVI/318/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2014-04-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
Nr aktu prawnego
XLVI/317/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2014-04-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie oraz określenia granic ich obwodów
Nr aktu prawnego
XLVI/316/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji