ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców Drukuj informacjęSprawa: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

Szczegóły informacji

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

Wydział: Referat Administracyjny

Ogłoszono dnia: 2015-07-15 08:34:18

Termin załatwienia

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Wieczorek

Miejsce załatwienia

Referat administracyjny – stanowisko ds. obywatelskich w pokoju nr 13

Telefon kontaktowy

564726326

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
Mszanowo, Podleśna 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców (w załączeniu)

Opłaty

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych osobowych wynosi 31,00 zł.Nieodpłatne udostępnianie podmiotom wymienionym w ustawie, o ile są niezbędne do wykonywania zadań ustawowych.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Uwagi

1.    Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców ewidencji ludności złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba  (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do organu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania (ostatnie miejsce zameldowania) osoby, której dane mają być udostępnione. Dane z rejestru PESEL udostępnia wyłącznie minister właściwy do spraw wewnętrznych, zatem wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL należy kierować bezpośrednio                    do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Centrum Personalizacji Dokumentów, Wydział Udostępniania Danych, 02-106 WARSZAWA, ul. Pawińskiego 17/21.
2.    Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia o udostępnianie własnych danych (osobowych lub adresowych) opisana została pod hasłem: "Zaświadczenie o zameldowaniu”
3.    Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13 na parterze budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie lub pod numerem telefonu 056 47 26 326.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz.267 ze zm.)
 Art. 46 - 56 Ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2015r., poz. 388),
Ustawa  o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011r. Nr 195, poz. 1153 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (D.U. z 2011r. Nr 243 poz. 1450 ze zm.)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Wieczorek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Wieczorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-15 07:58:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Januszewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-15 08:34:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Januszewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-15 12:19:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony