ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Karta Dużej Rodziny – wniosek o przyznanie lub wydanie duplikatu

Referat Administracyjny

Odpisu z rejestru instytucji kultury

Referat Administracyjny

Oświadczenie o sprzedanym alkoholu

Referat Administracyjny

Podatek od środków transportowych

Referat Finansowy

Przyjmowanie skarg i wniosków, interwencji od mieszkańców

Referat Administracyjny

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

Referat Administracyjny

Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców

Referat Administracyjny

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Referat Administracyjny

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Referat Administracyjny

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Referat Administracyjny

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Referat Administracyjny

Wymeldowanie z pobytu stałego albo czasowego w trybie decyzji administracyjnej na wniosek strony lub z urzędu

Referat Administracyjny

Zameldowanie na pobytu stały albo czasowy w trybie decyzji administracyjnej

Referat Administracyjny

Zaświadczenia

Referat Finansowy

Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Referat Administracyjny

Zgłoszenie pobytu czasowego

Referat Administracyjny

Zgłoszenie pobytu stałego

Referat Administracyjny

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Referat Administracyjny

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Referat Administracyjny

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Referat Administracyjny

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Referat Administracyjny

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Referat Administracyjny