ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowychDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Szczegóły informacji

Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wydział: Referat Administracyjny

Ogłoszono dnia: 2015-07-15 10:20:06

Termin załatwienia

Do 30 dni

Osoba kontaktowa

Katarzyna Wieczorek

Miejsce załatwienia

Referat administracyjny, stanowisko ds. obywatelskich w pokoju nr 13

Telefon kontaktowy

564726326

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
Mszanowo, Podleśna 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w załączeniu) który zawiera:
1.    oznaczenie rodzaju zezwolenia,
2.    oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
3.    numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
4.    przedmiot działalności gospodarczej,
5.    adres punktu sprzedaży,
6.    adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
Załączniki:
1.    dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
sprzedaży napojów alkoholowych,
2.    pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku,
jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3.    decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą
spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłaty

1.    Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
a)    525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
b)    525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c)    2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
2.    Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym
roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
a)    37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa -  wnosi na rachunek Gminy w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
b)    37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi na rachunek Gminy w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
c)    77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi na rachunek Gminy w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę określoną w ustępie 1. Opłata jest wnoszona na rachunek Urzędu Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,  z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz po datku akcyzowego

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 14A za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie lub biurze obsługi klienta Urzędu Gminy.
Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, na okres do 6 miesięcy .
Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:
1)   1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
2)   1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3)   2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Zezwolenia jednorazowe wydawane przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenia, na sprzedaż napojów alkoholowych, wydaje się na okres do 2 dni.
Opłata za jednorazowe zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Zezwolenia na organizację przyjęć (catering) wydaje się przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, na okres do 2 lat
Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy (Uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu  /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad  oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie).
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13 na parterze budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie lub pod numerem telefonu 056 47 26 326.

Podstawa prawna

Art.  9 6 - 19 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu   w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Wieczorek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Wieczorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-15 09:56:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Wieczorek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-15 10:20:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Wieczorek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-15 12:20:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4972 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony