ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-21 2018-05-29 10:00:00 „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 191.1 KiB)
 • SIWZ -place i siłownia (PDF, 259.9 KiB)
 • Załączniki od nr 1 do nr 4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 64.7 KiB)
 • Załącznik Nr 5 a do SIWZ- wzór umowy (PDF, 107.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 b do SIWZ- wzór umowy (PDF, 102.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 c do SIWZ - wzór umowy (PDF, 169.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zadanie Nr I - Wyposażenie placów zabaw - I (ZIP, 2.5 MiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zadanie Nr I - Wyposażenie placów zabaw - II (ZIP, 7.9 MiB)
 • Załącznik Nr 6 - Zadanie Nr I - Wyposażenie placów zabaw - III (ZIP, 7.5 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - Zadanie Nr II - Wyposażenie siłowni plenerowych (ZIP, 4 MiB)
 • Załącznik Nr 8 - Zadanie nr III - Renowacja trawnika - I (ZIP, 7 MiB)
 • Załącznik Nr 8 - Zadanie nr III - Renowacja trawnika - II (ZIP, 7.6 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Zadanie nr IV - Utwardzenie placu kostką betonową (ZIP, 3.4 MiB)
 • Załącznik Nr 10 - Zadanie Nr V - Ogrodzenie placu zabaw (ZIP, 7.5 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - Zadanie Nr VI - Wyposażenie placów zabaw sołectwa - I (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - Zadanie Nr VI - Wyposażenie placów zabaw sołectwa - II (ZIP, 9.7 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - Zadanie Nr VI - Wyposażenie placów zabaw sołectwa - III (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - Zadanie Nr VI - Wyposażenie placów zabaw sołectwa - IV (ZIP, 8.7 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 46 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie II, III i IV oraz unieważnieniu postepowania - zadanie Nr I i V (DOCX, 32.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie Nr II (DOCX, 32.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zadanie VI (DOCX, 39.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 57.5 KiB)
2 2018-05-14 2018-05-22 10:00:00 „Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych w pięciu szkołach podstawowych gminy Nowe Miasto Lubawskie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 160.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 269.2 KiB)
 • Załączniki od Nr 1 do Nr 4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 92.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - wzór umowy (PDF, 88.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do umowy - wzór naklejki (DOCX, 92.9 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ - Zadanie nr I - SP Gwiździny (PDF, 119.2 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ - Zadanie nr II - SP Radomno (PDF, 85.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ - Zadanie nr III - SP Skarlin (PDF, 83.7 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ - Zadanie nr IV - ZS Bratian (PDF, 107.3 KiB)
 • załącznik Nr 10 do SIWZ - Zadanie nr V - ZS Jamielnik (PDF, 115.3 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SIWZ - Zadanie nr VI - meble (PDF, 69.8 KiB)
 • Załącznik Nr 12 do SIWZ - Zadanie nr VII - sprzęt (PDF, 163.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (DOC, 107 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 71.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie I, II, III i VI oraz unieważnieniu postepowania - zadanie Nr Vi i VII (DOCX, 60.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 63 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie IV, (DOCX, 65.7 KiB)
 • Unieważnienia postępowania - zadanie nr IV (DOCX, 98.3 KiB)
3 2018-04-24 2018-05-10 10:00:00 „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Jamielnik, Pacółtowo i Radomno” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 164.5 KiB)
 • SIWZ oświetlenie (PDF, 269.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr 1- do nr 5 - wersja edytowalna (DOCX, 60.9 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - wzór umowy (PDF, 184.7 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Jamielnik - dokumentacja techniczna Zadanie Nr 1 (ZIP, 17.5 MiB)
 • Załącznik Nr 8 - Pacółtowo - dokumentacja techniczna Zadanie Nr 2 (ZIP, 11.6 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Radomno - dokumentacja techniczna Zadanie Nr 3 (ZIP, 6.4 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 41 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 39 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 45.2 KiB)
4 2018-04-13 2018-04-27 10:00:00 „Przebudowa drogi gminnej Tylice – PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 270 m – Etap IV” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.1 KiB)
 • SIWZ - Tylice IV etap (PDF, 266.4 KiB)
 • Załączniki od Nr 1 do Nr 5 - wersja edytowalna (DOCX, 59.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - wzór umowy (PDF, 185.6 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ - projekt budowlany (PDF, 16.6 MiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ - SSTWiOR (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ - przedmiar robót (PDF, 521.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania, 20.04.2018 (DOC, 84.5 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 39.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 37.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 63 KiB)
5 2018-03-22 2018-04-06 10:00:00 „Utrzymanie i bieżąca naprawa nawierzchni gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w roku 2018” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140.1 KiB)
 • SIWZ naprawy dróg (PDF, 224.9 KiB)
 • Załączniki od nr 1 do nr 3 - wersja edytowalna (DOCX, 59.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 dz SIWZ - wzór umowy (PDF, 120.8 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 39.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 38.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 46.5 KiB)
6 2018-03-02 2018-03-19 10:00:00 „Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle” - III rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.9 KiB)
 • SIWZ OSP Chrośle III (PDF, 263.5 KiB)
 • Załączniki od nr 1 do nr 5 - wersja edytowalna (DOCX, 58.9 KiB)
 • Załącznik Nr 6 dz SIWZ - wzór umowy (PDF, 277.9 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 5 MiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ - STWIOR (ZIP, 11.2 MiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ - przedmiar robót (PDF, 6.3 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 39 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 37.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 39.5 KiB)
7 2018-02-06 2018-02-21 10:00:00 „Przebudowę remizy strażackiej w miejscowości Chrośle” - II rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.6 KiB)
 • SIWZ OSP Chrośle II (PDF, 277.7 KiB)
 • Załączniki od Nr 1 do Nr 5 oraz zał Nr 10 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 61.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 dz SIWZ - wzór umowy (PDF, 279.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 5 MiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ - przedmiar robót (PDF, 6.3 MiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ - STWIOR (ZIP, 11.2 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOCX, 37.8 KiB)
8 2018-02-05 2018-02-19 10:00:00 „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagno” - II rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.1 KiB)
 • SIWZ Świetlica Bagno - II (PDF, 601.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 5 - wersja edytowalna (DOCX, 57.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 dz SIWZ - wzór umowy (PDF, 275.1 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja techniczna (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik Nr 8 - STWIOR (PDF, 181.4 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ - przedmiar robót (PDF, 3.2 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 39 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 37.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 35.8 KiB)
9 2018-01-19 2018-01-26 10:00:00 Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (DOCX, 15.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 18.3 KiB)
10 2018-01-17 2018-02-01 10:00:00 „Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Chrośle” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140.2 KiB)
 • SIWZ OSP Chrośle (PDF, 271.4 KiB)
 • Załączniki od Nr 1 do Nr 5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 57.3 KiB)
 • Załącznik Nr 6 dz SIWZ - wzór umowy (PDF, 274.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 5.1 MiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ - przedmiar robót (PDF, 6.3 MiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ - STWIOR (ZIP, 11.2 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOCX, 37.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu