ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-29 2017-10-16 10:00:00 Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.:” Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I” - III rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 92.1 KiB)
 • SIWZ III- ZUK - suw (PDF, 696.1 KiB)
 • Załączniki nr 1-4 i nr 6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 101.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy (PDF, 453.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 15.6 MiB)
 • Informacja o złożónych ofertach (DOCX, 80.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 69.2 KiB)
2 2017-09-13 2017-10-09 10:00:00 „Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 232.9 KiB)
 • SIWZ + Załączniki od Nr 2 do Nr 7 (DOCX, 292.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 832.2 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy - Częsć 1 (PDF, 451.8 KiB)
 • Załącznik nr 8.2- Wzór umowy-Część 2 (PDF, 445.1 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 - Wzór umowy-Część 3 (PDF, 343.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Opis przygotowania demonstracji systemów_v2 (PDF, 367 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (DOCX, 212.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (DOCX, 211 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 184.9 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (DOCX, 229.8 KiB)
 • Informacja o złożónych ofertach (DOCX, 210.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postepowania - części 3 (DOCX, 216.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 214.8 KiB)
3 2017-09-06 2017-09-21 10:00:00 Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.:” Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I” - II unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 104.5 KiB)
 • SIWZ II - ZUK - suw (PDF, 682.7 KiB)
 • Załączniki Nr 1-4 i Nr 6 - wersja edytowalna (DOCX, 100.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - wzór umowy (PDF, 445.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 15.6 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 80.4 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DOCX, 80.2 KiB)
4 2017-08-22 2017-09-06 10:00:00 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skarlinie - Etap I” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407.6 KiB)
 • SIWZ - boisko w Skarlinie (PDF, 562 KiB)
 • Załączniki od Nr 1 do Nr 5 - wersja edytowalna (DOCX, 50.8 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - wzór umowy (PDF, 418.4 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - STWiOR (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - dokumentacja projektowa boisko (ZIP, 27.1 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 188.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOCX, 38.1 KiB)
5 2017-08-16 2017-08-31 10:00:00 Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.:” Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 368.6 KiB)
 • SIWZ - ZUK - suw (PDF, 680.8 KiB)
 • Załączniki od nr 1 do nr 4 oraz załącznik nr 6 - wersja edytowalna (DOCX, 100 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - wzór umowy (PDF, 455.2 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 15.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (DOCX, 80.9 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 80.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOCX, 80.1 KiB)
6 2017-08-03 2017-08-11 10:00:00 „Dowożenie uczniów z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie do Szkół Podstawowych oraz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie w roku szkolnym 2017/2018” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 325 KiB)
 • SIWZ - dowóz uczniów 2017-2018 (PDF, 727.6 KiB)
 • Załączniki Nr 1 - Nr 3 - wersja edytowalna (DOC, 133 KiB)
 • Załącznik nr 4 a - wzór umowy (PDF, 285.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 b - wzór umowy (PDF, 293.7 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Zadanie I - opis tra i mapa (ZIP, 109.4 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 189.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 40 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 66.5 KiB)
7 2017-07-17 2017-08-01 10:00:00 „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego i spełniającego wymogi techniczne, jakim powinny odpowiadać lokale mieszkalne, zasiedlonego 6-cio lokalowego budynku mieszkalnego nr 44 na działce nr 256/1 w miejscowości Nawra gmina Nowe Miasto Lubawskie”-II rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 312.7 KiB)
 • SIWZ - budynek Nawra II (PDF, 564.6 KiB)
 • Załączniki Nr 1-4 i 6 - wersja edytowalna (DOCX, 53 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - wzór umowy (PDF, 417.3 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - dokumentacja projektowa (PDF, 14.5 MiB)
 • Załącznik Nr 8 - harmonogram (PDF, 271.4 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - przedmiar robót (PDF, 5.7 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 188.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 39.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 48.5 KiB)
8 2017-07-14 2017-07-31 10:00:00 „Przebudowa – doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych – dróg w miejscowości Jamielnik i Nawra” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 318.4 KiB)
 • SIWZ - drogi (PDF, 609 KiB)
 • Załącznik Nr 1 -4, 6 - wersja edytowalna (DOCX, 54.5 KiB)
 • Załacznik nr 5 - wzór umowy (PDF, 359.4 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - dokumentacja techniczna Jamielnik (ZIP, 2.1 MiB)
 • Załącznik Nr 8- dokumentacja techniczna - Nawra (ZIP, 256.6 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 190.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 40.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 54.5 KiB)
9 2017-07-04 2017-07-19 10:00:00 „Przebudowa – doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych – dróg w miejscowościach: Gwiździny, Mszanowo i Bratian” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 390.6 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 191.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 41.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację Zadania nr II (DOC, 32.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOC, 47.5 KiB)
10 2017-06-27 2017-07-12 10:00:00 Doprowadzenie do należytego stanu technicznego i spełniającego wymogi techniczne, jakim powinny odpowiadać lokale mieszkalne, zasiedlonego 6-cio lokalowego budynku mieszkalnego nr 44 na działce nr 256/1 w miejscowości Nawra gmina Nowe Miasto Lubawskie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 312.7 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 189.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOC, 31.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu