ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-27 2018-01-12 10:00:00 „Przebudowa dróg w Gwiździnach” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 378.5 KiB)
 • SIWZ - drogi w Gwiździnach (PDF, 646.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr 1 - do nr 5 - wersja edytowalna (DOCX, 66.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6 a do SIWZ - wzór umowy - Zadania 1-4 (PDF, 384.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 b do SIWZ - wzór umowy - Zadania 5-6 (PDF, 374.2 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - dokumentacja techniczna- Zadanie Nr 1 (ZIP, 108.8 MiB)
 • Załącznik Nr 8 - dokumentacja techniczna- Zadanie Nr 2 (ZIP, 10.1 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - dokumentacja techniczna- Zadanie Nr 3 (ZIP, 10 MiB)
 • Załącznik Nr 10 - dokumentacja techniczna- Zadanie Nr 4 (ZIP, 9.4 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - dokumentacja techniczna- Zadanie Nr 5 (ZIP, 10.2 MiB)
 • Załącznik Nr 12 - dokumentacja techniczna- Zadanie Nr 6 (ZIP, 9.3 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 195.1 KiB)
2 2017-12-20 2018-01-10 11:00:00 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 108 KiB)
 • SIWZ 2018-2021 (DOC, 748.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz mienia Gminy NML (XLS, 245.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 37.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu (DOC, 79.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 i modyfikacja SIWZ (DOCX, 30.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (DOCX, 26.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 3 (DOCX, 25.4 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 42.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 42.7 KiB)
3 2017-12-08 2017-12-22 13:00:00 „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarlinie” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 230.9 KiB)
 • SIWZ termomodernizacja (PDF, 308.8 KiB)
 • Załączniki od Nr 1- do Nr 5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 228 KiB)
 • Załącznik Nr 6 dz SIWZ - wzór umowy (PDF, 479.7 KiB)
 • Załącznik Nr 7 dz SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 15.1 MiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ - STWIORB (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ - przedmiary robót (ZIP, 699.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (DOC, 251.5 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 209.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 95.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 210.9 KiB)
4 2017-12-08 2017-12-22 10:00:00 „Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława – Etap I Bratian-Radomno” -II rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 89.1 KiB)
 • SIWZ - ścieżka rowerowa -II (PDF, 637 KiB)
 • Załączniki od nr 1 do nr 5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 84.7 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (PDF, 379.9 KiB)
 • Załacznik nr 7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 3.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - SSTWiOR (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ - przedmiar (PDF, 154.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (DOC, 105 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania II (DOC, 104.5 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 65.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 64.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 69.7 KiB)
5 2017-11-09 2017-12-04 10:00:00 „Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Iława – Etap I Bratian-Radomno” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 87.6 KiB)
 • SIWZ - ścieżka rowerowa (PDF, 631.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od Nr 1-do Nr 5 - wersja edytowalna (DOCX, 83.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 376.3 KiB)
 • Załacznik nr 7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - SSTWiOR (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ - przedmiar (PDF, 96.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (DOC, 105 KiB)
 • Załącznik Nr 10 do SIWZ - stała organizacja ruchu (ZIP, 425.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 63.7 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu (DOC, 104.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania - II (DOC, 1.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania III (DOC, 263.5 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SIWZ - uzgodnienia stałej organizacji ruchu (PDF, 85.5 KiB)
 • Załącznik Nr 12 do SIWZ - nasypy (PDF, 194.8 KiB)
 • Załącznik Nr 13 do SIWZ - specyfikacja na karczowanie (PDF, 109.8 KiB)
 • Załącznik Nr 14 do SIWZ - Aktualny przedmiar_28.11.2017 (PDF, 154.2 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 65.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania - Wykonawcy (DOCX, 65.4 KiB)
6 2017-09-29 2017-10-16 10:00:00 Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.:” Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I” - III rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 92.1 KiB)
 • SIWZ III- ZUK - suw (PDF, 696.1 KiB)
 • Załączniki nr 1-4 i nr 6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 101.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy (PDF, 453.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 15.6 MiB)
 • Informacja o złożónych ofertach (DOCX, 80.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 69.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzielenia zamówienia (DOCX, 74.7 KiB)
7 2017-09-13 2017-10-09 10:00:00 „Rozwój elektronicznej administracji w gminie wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 232.9 KiB)
 • SIWZ + Załączniki od Nr 2 do Nr 7 (DOCX, 292.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 832.2 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy - Częsć 1 (PDF, 451.8 KiB)
 • Załącznik nr 8.2- Wzór umowy-Część 2 (PDF, 445.1 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 - Wzór umowy-Część 3 (PDF, 343.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Opis przygotowania demonstracji systemów_v2 (PDF, 367 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (DOCX, 212.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (DOCX, 211 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 184.9 KiB)
 • Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (DOCX, 229.8 KiB)
 • Informacja o złożónych ofertach (DOCX, 210.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postepowania - części 3 (DOCX, 216.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (DOCX, 214.8 KiB)
8 2017-09-06 2017-09-21 10:00:00 Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.:” Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I” - II unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 104.5 KiB)
 • SIWZ II - ZUK - suw (PDF, 682.7 KiB)
 • Załączniki Nr 1-4 i Nr 6 - wersja edytowalna (DOCX, 100.6 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - wzór umowy (PDF, 445.8 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 15.6 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 80.4 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (DOCX, 80.2 KiB)
9 2017-08-22 2017-09-06 10:00:00 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skarlinie - Etap I” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 407.6 KiB)
 • SIWZ - boisko w Skarlinie (PDF, 562 KiB)
 • Załączniki od Nr 1 do Nr 5 - wersja edytowalna (DOCX, 50.8 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - wzór umowy (PDF, 418.4 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - STWiOR (ZIP, 4.2 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - przedmiar robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - dokumentacja projektowa boisko (ZIP, 27.1 MiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 188.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOCX, 38.1 KiB)
10 2017-08-16 2017-08-31 10:00:00 Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.:” Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 368.6 KiB)
 • SIWZ - ZUK - suw (PDF, 680.8 KiB)
 • Załączniki od nr 1 do nr 4 oraz załącznik nr 6 - wersja edytowalna (DOCX, 100 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - wzór umowy (PDF, 455.2 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy (ZIP, 15.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (DOCX, 80.9 KiB)
 • Informacja o złożonych ofertach (DOCX, 80.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOCX, 80.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu