ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:40:29 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 216/103, 216/104 obręb Jamielnik
(widoczna od 2022-11-24 00:00:00 do 2023-01-05 15:00:00)
Marek Arentowicz
11:31:04 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. 108/4 obręb Gwiździny
(widoczna od 2022-11-24 00:00:00 do 2023-01-05 15:00:00)
Marek Arentowicz

Zmiany z dnia: 2022-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:22:15 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik oświadczenia do nab - załącznik nr 2.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: . Andrzej Januszewicz
15:19:29 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie . Andrzej Januszewicz
14:59:50 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dróg gminnych Lekarty-Gryźliny oraz Tylice-Gwiździny Michał Maron
14:18:24 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Andrzej Januszewicz
14:18:24 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Andrzej Januszewicz
10:04:10 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie znak: RI.6220.12.2022 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1046/10 obręb Bratian w miejscowości Mszanowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie.
(widoczna od 2022-11-23 00:00:00 do 2022-12-08 00:00:00)
Alina Ławicka

Zmiany z dnia: 2022-11-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:23:20 Upublicznienie elementu użytkownik Rafał Chudzikowski Andrzej Januszewicz

Zmiany z dnia: 2022-11-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:16:16 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie znak: RI.6220.22.2022 z dnia 21.11.2022 r.informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie do 30 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW zlokalizowanych w miejscowości Jamielnik wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm
(widoczna od 2022-11-21 00:00:00 do 2022-12-06 00:00:00)
Alina Ławicka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony