ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:51:27 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie w dniach 02.10.2023 r. - 24.10.2023 r.
(widoczna od 2023-09-20 00:00:00 do 2023-10-25 00:00:00)
Julia Rochewicz

Zmiany z dnia: 2023-09-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:42:04 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Komunikat Nr 1 z 21.09.2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Komunikat o braku przydatności wody z wodociągu do spożycia przez ludzi w miejscowości Nawra oraz ul. Długa i ul. Górna w miejscowości Bratian Anna Krukowicz
14:40:50 Edycja elementu informacja Komunikat o braku przydatności wody z wodociągu do spożycia przez ludzi w miejscowości Nawra oraz ul. Długa i ul. Górna w miejscowości Bratian
(widoczna od 2023-09-21 00:00:00 do 2023-10-06 00:00:00)
Anna Krukowicz
14:40:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Komunikat o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi - Nazwa elementu do którego przynależy: Komunikat o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi Anna Krukowicz
14:39:46 Edycja elementu informacja Harmonogram dowozu wody beczkowozami dla mieszkańców miejscowości Nawra oraz ul. Długiej i ul. Górnej w Bratianie
(widoczna od 2023-09-21 00:00:00 do 2023-10-06 00:00:00)
Anna Krukowicz
14:36:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Komunikat o braku przydatności wody z wodociągu do spożycia przez ludzi w miejscowości Nawra oraz ul. Długa i ul. Górna w miejscowości Bratian - Nazwa elementu do którego przynależy: Komunikat o braku przydatności wody z wodociągu do spożycia przez ludzi w miejscowości Nawra oraz ul. Długa i ul. Górna w miejscowości Bratian Anna Krukowicz
14:35:28 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Komunikat o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w miejscowości Nawra oraz ul. Długiej i ul. Górnej w Bratianie - Nazwa elementu do którego przynależy: Harmonogram dowozu wody beczkowozami Komunikat dla mieszkańców miejscowości Nawra oraz ul. Długiej i ul. Górnej w Bratianie Anna Krukowicz
14:35:22 Edycja elementu załącznik do informacji Harmonogram dowozu wody beczkowozami Komunikat dla mieszkańców miejscowości Nawra oraz ul. Długiej i ul. Górnej w Bratianie - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Harmonogram dowozu wody beczkowozami Komunikat dla mieszkańców miejscowości Nawra oraz ul. Długiej i ul. Górnej w Bratianie Anna Krukowicz
14:34:30 Edycja elementu informacja Harmonogram dowozu wody beczkowozami Komunikat dla mieszkańców miejscowości Nawra oraz ul. Długiej i ul. Górnej w Bratianie
(widoczna od 2023-09-21 00:00:00 do 2023-10-06 00:00:00)
Anna Krukowicz
14:31:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Komunikat o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w miejscowości Nawra oraz ul. Długiej i ul. Górnej w Bratianie - Nazwa elementu do którego przynależy: Harmonogram dowozu wody beczkowazami Anna Krukowicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony