ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:03:59 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia terenu na działkach nr ewid. 420, 408/17, 408/15, 408/14 obręb geodezyjny 0005 Gwiździny, gm. Nowe Miasto Lubawskie.
(widoczna od 2023-03-09 00:00:00 do 2023-03-23 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:03:59 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
(widoczna od 2023-03-07 00:00:00 do 2023-03-21 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:03:59 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bagno
(widoczna od 2023-03-02 00:00:00 do 2023-03-30 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:03:59 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian (działka 570/6)
(widoczna od 2023-03-02 00:00:00 do 2023-03-24 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:03:59 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie
(widoczna od 2023-03-02 00:00:00 do 2023-03-31 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:03:59 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV oraz sieci nN-0,4kV – demontaż linii napowietrznej i budowa linii kablowej SN-15kV oraz nN-0,4kV na części działki nr ewid. 99/2 w miejscowości Pacółtowo, obręb geodezyjny Pacółtowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie.
(widoczna od 2023-02-22 00:00:00 do 2023-03-08 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:03:58 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik na działkach nr ewid. 7/1, 7/10, 7/11, 7/22, 7/23, 7/27, 7/31, 7/34, 7/68, 7/75, 9, 10, 14/3, 15/1, 15/2, 15/3, 15/5, 15/6, 16/1, 16/2, 17/1, 17/3, 17/5, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21/1, 21/3, 21/5, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 22, 23, 24, 42/1, 62/5, 62/13, 62/22, 62/23, 62/38, 66, 68/1, 70, 73/1, 73/2, 74, 75, 95/1, 96, 96/1, 97, 97/2, 100, 112/1, 141/1, 144 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny 0006 Jamielnik, gmina Nowe Miasto Lubawskie
(widoczna od 2023-05-02 00:00:00 do 2023-05-16 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:03:58 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Skarlin (część działki 459)
(widoczna od 2023-04-27 00:00:00 do 2023-06-09 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:03:58 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zasileniu w wodę surową SUW w Gwiździnach dla zadania „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gwiździny ETAP I” na działce ewidencyjnej nr 406/3 oraz części działek ewidencyjnych nr 102/2, 174, 406/30, 406/3 w miejscowości Gwiździny, obręb geodezyjny Gwiździny, gmina Nowe Miasto Lubawskie
(widoczna od 2023-04-26 00:00:00 do 2023-05-10 00:00:00)
Julia Rochewicz
10:03:58 Deaktywacja elementu informacja OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej eNN wraz z rozdzielnicą stacyjną i szafkami na części działek nr ewid. 147/8, 147/9, 147/10, 147/11, 930, 152/4, obręb geodezyjny Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie
(widoczna od 2023-04-24 00:00:00 do 2023-05-08 00:00:00)
Julia Rochewicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony