ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:48:53 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo – odcinek W26-W28 Michał Maron
09:48:10 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo – odcinek W26-W28 Michał Maron
08:36:49 Upublicznienie elementu informacja WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE W OBRĘBIE GEODEZYJNYM BRATIAN
(widoczna od 2022-11-03 00:00:00)
Agnieszka Dreszler
08:30:30 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian
(widoczna od 2022-07-15 00:00:00 do 2022-08-12 00:00:00)
Agnieszka Dreszler
08:29:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Bratian - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian Agnieszka Dreszler
08:29:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Bratian - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian Agnieszka Dreszler
08:29:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Bratian - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian Agnieszka Dreszler
08:28:16 Edycja elementu załącznik do informacji Informacja o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian Agnieszka Dreszler
08:15:44 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian
(widoczna od 2022-07-15 00:00:00 do 2022-08-12 00:00:00)
Agnieszka Dreszler
08:02:11 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian
(widoczna od 2022-07-15 00:00:00 do 2022-08-12 00:00:00)
Agnieszka Dreszler

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony