ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:34:49 Edycja elementu informacja Informacja o planowanym polowaniu zbiorowym Koła Łowieckiego Szarak Sabina Rezmer
10:33:43 Upublicznienie elementu informacja Informacja o planowanym polowaniu zbiorowym Koła Łowieckiego Szarak Sabina Rezmer

Zmiany z dnia: 2023-09-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:50:47 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie starosty nowomiejskiego o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Nowe Miasto Lubawskie – Uzdowo” część 1: DK 15 (obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego ) – skrzyżowanie DW 541 (Grodziczno)”.
(widoczna do 2023-09-27 00:00:00)
Andrzej Januszewicz
10:28:37 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowe Miasto Lubawskie – edycja 2023 Michał Maron

Zmiany z dnia: 2023-09-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:49:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/P/2023, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na części działki nr ewid. 212 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny Jamielnik, gmina Nowe Miasto Lubawskie. - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/P/2023, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na części działki nr ewid. 212 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny Jamielnik, gmina Nowe Miasto Lubawskie. Julia Rochewicz
15:47:54 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/P/2023, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na części działki nr ewid. 212 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny Jamielnik, gmina Nowe Miasto Lubawskie.
(widoczna od 2023-09-11 00:00:00 do 2023-09-26 00:00:00)
Julia Rochewicz

Zmiany z dnia: 2023-09-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:52:34 Upublicznienie elementu informacja Informacje o wynikach przetargów - działki nr 1059/39, 1059/40, 1059/41, 1059/42, 1059/43, 1059/44, 1059/45 obręb Bratian, gm. Nowe Miasto Lubawskie
(widoczna od 2023-09-08 00:00:00 do 2023-09-22 00:00:00)
Adrianna Szałkowska

Zmiany z dnia: 2023-09-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:59:07 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 83/4 w obrębie Nowy Dwór, gmina Nowe Miasto Lub.
(widoczna od 2023-09-07 00:00:00 do 2023-09-23 00:00:00)
Anna Krukowicz
07:54:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 83/4 w obrębie Nowy Dwór, gmina Nowe Miasto Lub. - Nazwa elementu do którego przynależy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 83/4 w obrębie Nowy Dwór, gmina Nowe Miasto Lub. Anna Krukowicz
07:53:35 Upublicznienie elementu informacja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 83/4 w obrębie Nowy Dwór, gmina Nowe Miasto Lub.
(widoczna od 2023-09-07 00:00:00 do 2023-09-23 00:00:00)
Anna Krukowicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony